• Imprimeix

Resultats estadístics de la prova d'accés a la universitat (PAU)

 

PAU juny 2018 PAU setembre 2018
  HOMES DONES TOTAL
Matriculats 12.148  16.777  28.925 
Presentats 12.096  16.686  28.782 
Aprovats 11.702  16.152  27.854 
% Aprovats/Presentats 96.74%  96.80%  96.78% 
Mitjana Expedient (Aprovats) 7,20  7,54  7,40 
Mitjana PAU (Aprovats) 6,591  6,641  6,620 
Mitjana Accés (Aprovats) 6,958  7,182  7,088 
  HOMES DONES TOTAL
Matriculats 1.756  1.851  3.607 
Presentats 1.661  1.704  3.365 
Aprovats 1.108  1.066  2.174 
% Aprovats/Presentats 66,71%  62,56%  64,61% 
Mitjana Expedient (Aprovats) 6,01  6,33  6,16 
Mitjana PAU (Aprovats) 5,279  5,244  5,262 
Mitjana Accés (Aprovats) 5,715  5,895  5,803 

 

 

Barcelona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 33.133  --- 28.113  84,85% 
PAU 25.720  25.310  23.683  93,57% 
matrícula ordinària 20.793  20.725  20.226  97,59% 
rep. suspesos 399  380  296  77,89% 
rep. mill. nota 168  157  131  83,44% 
2n Batx. estranger 270  260  136  52,31% 
Batx. Nomes Fase Específica 1.782  1.637  1.395  85,22% 
Cicles formatius (CFGS) 2.308  2.151  1.499  69,69% 
Girona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 4.013  --- 3.492  87,02% 
PAU 3.125  3.085  2.962  96,01% 
matrícula ordinària 2.719  2.713  2.674  98,56% 
rep. suspesos 50  45  36  80,00% 
rep. mill. nota 11  10  80,00% 
2n Batx. estranger 50,00% 
Batx. Nomes Fase Específica 180  159  136  85,53% 
Cicles formatius (CFGS) 163  156  107  68,59% 
Lleida 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 2.376  --- 2.088  87,88% 
PAU 1.868  1.848  1.768  95,67% 
matrícula ordinària 1.612  1.609  1.580  98,20% 
rep. suspesos 23  21  13  61,90% 
rep. mill. nota 12  12  75,00% 
2n Batx. estranger 0,00% 
Batx. Nomes Fase Específica 127  117  102  87,18% 
Cicles formatius (CFGS) 91  86  64  74,42% 
Tarragona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 4.268  --- 3.672  86,04% 
PAU 3.203  3.155  2.967  94,04% 
matrícula ordinària 2.770  2.758  2.680  97,17% 
rep. suspesos 63  58  42  72,41% 
rep. mill. nota 21  21  19  90,48% 
2n Batx. estranger 37,50% 
Batx. Nomes Fase Específica 163  150  127  84,67% 
Cicles formatius (CFGS) 177  160  96  60,00% 

 

 Estudiants aptes per ser assignats a la Universitat

 

MATÈRIES 2014 2015 2016 2017 2018
Llengua catalana i Literatura 6,23 6,35 6,09 6,31 6,51
Llengua castellana i Literatura 6,53 6,42 6,17 6,46 6,33
Anglès 6,28 7,10 7,34 6,01 7,36
Francès 7,95 7,89 7,60 7,63 7,06
Alemany 8,41 8,43 9,01 8,34 8,46
Italià 5,92 5,99 5,65 4,96 7,81
Història 6,56 6,66 6,75 6,67 6,38
Anàlisi musical 5,70 6,95 6.45 5,76 6,07
Biologia 6,46 6,37 6.37 6,47 6,24
Ciències de la terra i medi ambient 6,09 5,39 6,54 5,85 5,99
Cultura audiovisual 7,27 6,06 6,69 6,75 6,58
Dibuix artístic 6,93 6,53 6,88 7,36 6,97
Dibuix tècnic 5,60 5,67 6,36 4,73 5,68
Disseny 6,49 6,43 6,45 6,98 6,32
Economia de l'empresa 6,64 6,08 5,15 5,72 5,86
Electrotècnia 4,61 5,63 4,70 5,77 6,53
Física 5,14 5,87 5,24 6,29 6,95
Fonaments de les arts       6,18 6,85
Geografia 5,74 6,29 6,31 6,52 5,85
Grec 6,96 7,00 7,47 6,62 6,87
Història de l'art 5,98 5,94 5,81 6,55 6,07
Història de la Filosofia 6,32 6,21 6,50 6,22 6,46
Literatura castellana 6,51 6,68 6,53 6,04 6,25
Literatura catalana 6,36 6,20 6,31 6,72 6,58
Llatí 5,65 5,78 6,78 6,79 6,42
Matemàtiques 4,00 6,13 6,53 6,21 6,23
Matemàtiques aplicades CC.SS. 6,22 6,83 6,04 6,31 6,65
Química 5,76 6,75 5,87 6,03 6,39
Tecnologia industrial 7,32 6,75 6,82 6,86 5,33

 

 

 

 

 

 

PAU 2018. Estudiants aptes per ser assignats a la Universitat 

 

  TOTAL
2018
Avaluades en
fase general
Avaluades en
fase específica
MATÈRIES   Alumnes
de batxillerat
Alumnes
de batxillerat
Alumnes
de CFGS
TOTAL
fase específica
Llengua catalana i Literatura 6,51 6,51      
Llengua castellana i Literatura 6,33 6,33      
Anglès 7,36 7,36      
Francès 7,06 7,06      
Alemany 8,46 8,46      
Italià 7,81 7,81      
Història 6,38 6,38      
Anàlisi musical 6,07   6,13 4,96 6,07
Biologia 6,24   6,38 5,32 6,24
Ciències de la terra i medi ambient 5,99   6,23 5,29 5,99
Cultura audiovisual 6,58   6,54 7,00 6,58
Dibuix artístic 6,97   6,97 6,93 6,97
Dibuix tècnic 5,68   5,70 4,35 5,68
Disseny 6,32   6,36 5,16 6,32
Economia de l'empresa 5,86   5,90 5,01 5,86
Electrotècnia 6,53   6,57 5,43 6,53
Física 6,95   6,99 4,16 6,95
Fonaments de les arts 6,85 6,84 7,19 7,25 7,19
Geografia 5,85   5,93 5,35 5,85
Grec 6,87   6,88 4,83 6,87
Història de l'art 6,07   6,14 4,74 6,07
Història de la Filosofia 6,46   6,49 5,10 6,46
Literatura castellana 6,25   6,35 5,00 6,25
Literatura catalana 6,58   6,63 4,83 6,58
Llatí 6,42 6,40 6,87 4,00 6,77
Matemàtiques 6,23 6,23 6,37 3,90 6,23
Matemàtiques aplicades CC.SS. 5,65 5,68 5,64 3,54 5,38
Química 6,39   6,53 4,79 6,39
Tecnologia industrial 5,33   5,35 4,67 5,33

 

 

 

 

2n Batxillerat
  Matriculats Aprovats % Aprovats
Juny 14 41.289  34.103  82,60% 
Juny 15 41.361  34.606  83,67% 
Juny 16 41.538  34.899  84,02% 
Juny 17 42.408  35.786  84,39% 
Juny 18 43.790  37.365  85,33% 

 

 

 

 

PAU (Alumnes matrícula ordinària)
  Matriculats Presentats Aprovats % Apr/Pres
Juny 14 25.557  25.515  24.554  96,23% 
Juny 15 25.908  25.863  25.240  97,59% 
Juny 16 26.170  26.099  25.503  97,72% 
Juny 17 26.851  26.769  25.469  95,14% 
Juny 18 27.894  27.805  27.160  97,68%