• Imprimeix

Resultats estadístics de la prova d'accés a la universitat (PAU)

 

PAU juny 2017 PAU setembre 2017
  HOMES DONES TOTAL
Matriculats 11.633  16.127  27.760 
Presentats 11.556  16.054  27.610 
Aprovats 10.851  15.175  26.026 
% Aprovats/Presentats 93.90%  94.52%  94.26% 
Mitjana Expedient (Aprovats) 7,22  7,50  7,38 
Mitjana PAU (Aprovats) 6,407  6,447  6,430 
Mitjana Accés (Aprovats) 6,892  7,078  7,000 
  HOMES DONES TOTAL
Matriculats 1.895  2.058  3.953 
Presentats 1.780  1.898  3.678 
Aprovats 1.143  1.250  2.393 
% Aprovats/Presentats 64,21%  65,86%  65,06% 
Mitjana Expedient (Aprovats) 6,03  6,33  6,19 
Mitjana PAU (Aprovats) 5,246  5,239  5,242 
Mitjana Accés (Aprovats) 5,717  5,893  5,809 

 

Barcelona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 32.353  --- 27.181  84,01% 
PAU 24.583  24.168  22.134  91,58% 
matrícula ordinària 20.264  20.201  19.264  95,36% 
rep. suspesos 394  367  212  57,77% 
rep. mill. nota 185  166  142  85,54% 
2n Batx. estranger 147  138  44  31,88% 
Batx. Nomes Fase Específica 1.470  1.340  1.124  83,88% 
Cicles formatius (CFGS) 2.123  1.956  1.348  68,92% 
Girona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 3.643  --- 3.099  85,07% 
PAU 2.801  2.766  2.601  94,03% 
matrícula ordinària 2.425  2.421  2.325  96,03% 
rep. suspesos 33  29  14  48,28% 
rep. mill. nota 14  13  12  92,31% 
2n Batx. estranger 100,00% 
Batx. Nomes Fase Específica 180  161  138  85,71% 
Cicles formatius (CFGS) 147  140  110  78,57% 
Lleida 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 2.351  --- 2.078  88,39% 
PAU 1.818  1.797  1.689  93,99% 
matrícula ordinària 1.624  1.618  1.560  96,42% 
rep. suspesos 39  34  18  52,94% 
rep. mill. nota 100,00% 
2n Batx. estranger 60,00% 
Batx. Nomes Fase Específica 64  58  50  86,21% 
Cicles formatius (CFGS) 79  75  51  68,00% 
Tarragona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 4.061  --- 3.428  84,41% 
PAU 2.885  2.850  2.600  91,23% 
matrícula ordinària 2.538  2.529  2.381  94,15% 
rep. suspesos 59  57  25  43,86% 
rep. mill. nota 17  16  14  87,50% 
2n Batx. estranger 42,86% 
Batx. Nomes Fase Específica 120  106  89  83,96% 
Cicles formatius (CFGS) 144  135  88  64,19% 

 Estudiants aptes per ser assignats a la Universitat

 

MATÈRIES 2013 2014 2015 2016 2017
Llengua catalana i Literatura 6,17 6,23 6,35 6,09  6,31
Llengua castellana i Literatura 6,23 6,53 6,42 6,17  6,46 
Anglès 6,09 6,28  7,10 7,34  6,01 
Francès 7,71 7,95 7,89 7,60  7,63 
Alemany 7,35 8,41 8,43 9,01  8,34 
Italià 5,55 5,92 5,99 5,65  4,96 
Història 6,53 6,56 6,66 6,75  6,67 
Història de la Filosofia 6,25  6,32  6,21  6,50  6,22 
Anàlisi musical 6,67 5,70 6,95 6.45  5,76 
Biologia 6,33 6,46 6,37 6.37  6,47 
Ciències de la terra i medi ambient 5,80 6,09 5,39 6,54  5,85 
Cultura audiovisual 6,50 7,27 6,06 6,69  6,75 
Dibuix artístic 6,33 6,93 6,53 6,88  7,36 
Dibuix tècnic 5,01 5,60 5,67 6,36  4,73 
Disseny 6,44 6,49 6,43 6,45  6,98 
Economia de l'empresa 5,78 6,64 6,08 5,15  5,72 
Electrotècnia 5,07 4,61 5,63 4,70  5,77 
Física 6,00 5,14 5,87 5,24  6,29 
Geografia 6,21 5,74 6,29 6,31  6,52 
Grec 6,14 6,96 7,00 7,47  6,62 
Història de l'art 6,35 5,98 5,94 5,81  6,55 
Fonaments de les arts         6,18 
Literatura castellana 5,93 6,51 6,68 6,53  6,04 
Literatura catalana 6,65 6,36 6,20 6,31  6,72 
Llatí 6,15 5,65 5,78 6,78  6,79 
Matemàtiques 5,27 4,00 6,13 6,53  6,21 
Matemàtiques aplicades CC.SS. 5,62 6,22 6,83 6,04  6,31 
Química 5,29 5,76 6,75 5,87  6,03 
Tecnologia industrial 6,20 7,32 6,75 6,82  6,86 

 

 

 

 

PAU 2017. Estudiants aptes per ser assignats a la Universitat 

 

  TOTAL
2017
Avaluades en
fase general
 Avaluades en
fase específica
MATÈRIES   Alumnes
de batxillerat
Alumnes
de batxillerat
Alumnes
de CFGS
TOTAL
fase específica
Llengua catalana i Literatura 6,31 6,31      
Llengua castellana i Literatura 6,46 6,46      
Anglès 6,01 6,01      
Francès 7,63 7,63      
Alemany 8,34 8,34      
Italià 4,96 4,96      
Història 6,67 6,67      
Història de la Filosofia 6,22 6,22      
Anàlisi musical 5,76   5,79 5,28 5,76
Biologia 6,47   6,67 5,03 6,47
Ciències de la terra i medi ambient 5,85   6,06 5,13 5,85
Cultura audiovisual 6,75   6,78 6,36 6,75
Dibuix artístic 7,36   7,39 6,69 7,36
Dibuix tècnic 4,73   4,74 3,31 4,73
Disseny 6,98   7,02 6,08 6,98
Economia de l'empresa 5,72   5,80 4,53 5,72
Electrotècnia 5,77   5,81 4,86 5,77
Física 6,29   6,33 3,48 6,29
Geografia 6,52   6,62 5,84 6,52
Grec 6,62   6,64 4,93 6,62
Història de l'art 6,55 6,57 6,48 5,92 6,45
Fonaments de les arts  6,18   6,32   5,82   0,00   5,82 
Literatura castellana 6,04   6,11 4,78 6,04
Literatura catalana 6,72   6,75 5,00 6,72
Llatí 6,79 6,86 6,45 5,03 6,41
Matemàtiques 6,21 6,29 6,19 3,57 6,09
Matemàtiques aplicades CC.SS. 6,31 6,39 5,81 3,86 5,62
Química 6,03   6,17 4,19 6,03
Tecnologia industrial 6,86   6,89 5,18 6,86

 

 

2n Batxillerat
  Matriculats Aprovats % Aprovats
Juny 13 40.673  33.120  81,43% 
Juny 14 41.289  34.103  82,60% 
Juny 15 41.361  34.606  83,67% 
Juny 16 41.538  34.899  84,02% 
Juny 17 42.408  35.786  84,39% 

 

 

 

PAU (Alumnes matrícula ordinària)
  Matriculats Presentats Aprovats % Apr/Pres
Juny 13 24.752  24.728  23.699  95,84% 
Juny 14 25.557  25.515  24.554  96,23% 
Juny 15 25.908  25.863  25.240  97,59% 
Juny 16 26.170  26.099  25.503  97,72% 
Juny 17 26.851  26.769  25.530  95,37%