• Imprimeix

Informes i estadístiques de la preinscripció universitària

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya cal formalitzar la preinscripció universitària. La preinscripció és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau. 

Pel que fa a la resta d'universitats privades i la UOC, cada universitat estableix el seu propi règim d'admissió d'estudiants. 

Explicació dels fitxers de l'informe de preinscripció:

Glossari d'accés a la universitat: recull de mots per facilitar la interpretació de la nomenclatura usada en els diferents fitxers.

Estadístiques globals preinscripció: la informació continguda en els següents arxius correspon al procés de preinscripció a les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, llevat d’aquells casos, on ja s’indica, que inclouen dades de la resta d'universitats privades i la UOC.

Recomptes globals per centre-estudi, preferència sol·licitada i convocatòria: per a cada centre-estudi ofert a la preinscripció universitària s’indica el nombre d’estudiants sol·licitants, assignats o en llista d’espera, per a cadascuna de les convocatòries.

Fitxers de microdades: els fitxers de microdades contenen les dades individuals d'una estadística convenientment fetes anònimes, per tal de preservar la confidencialitat de la informació. Si algun usuari volgués fer ús d’aquests fitxers de microdades hauria de fer una petició degudament raonada a la bústia de contacte (entre d’altres, cal indicar la finalitat per la qual vol obtenir la informació sol·licitada). El "format de les microdades” que es troba tot seguit és un arxiu on és descriuen tots els camps que es podran consultar en els fitxers de microdades.

 

Informe de la preinscripció universitària a Catalunya: