• Imprimeix

Resultats estadístics de la prova d'accés per a més grans de 25 anys

  Homes Dones Total
Matriculats 1.277 1.357 2.634
Presentats 1.113 1.205 2.318
Aptes 522 451 973
% Aptes/Presentats 46,90% 37,43% 41,98%
Mitjana fase general (aptes) 6,298 6,330 6,313
Mitjana fase específica (aptes) 6,521 6,132 6,341
Mitjana prova M25 (aptes) 6,410 6,231 6,327

  

Resultats globals més grans de 25 anys
Matèries Acta d'admisió
Presentats Mitjana
Comentari de text 2.339 6,01
Llengua catalana 2.339 4,98
Llengua castellana 2.339 6,06
Anglès 2.122 4,77
Francès 97 6,14
Alemany 15 6,48
Italià 35 4,25
Portuguès 69 3,66
Biologia 594 3,91
Dibuix tècnic 39 2,58
Economia de l'empresa 179 4,23
Estadística 334 5,13
Filosofia 63 4,29
Física 118 3,71
Geografia 1.196 5,42
Història contemporània 1.157 5,60
Història de l'art 57 4,67
Literatura 28 4,03
Matemàtiques 302 2,93
Química 314 2,16

 

 

 

Opció d'examen Matriculats Presentats Nombre d'aprovats

% Aptes/
Presentats

Mitjana Prova M25
Homes Dones Total Homes Dones Total
A Arts i humanitats 157 132 29 34 63 47,73% 6,487 6,572 6,533
AD Arts i hum - CC socials i jurídiques 1.179 1.079 328 253 581 53,85% 6,482 6,268 6,389
B Ciències 0                
BC Ciències - CC de la salut 768 651 74 110 184 28,26% 6,157 6,035 6,084
BCD Ciències - CC de la salut - CC socials i jurídiques 46 42 4 10 14 33,33% 6,204 6,419 6,357
BCE Ciències - CC de la salut - Enginyeria i Arquitectura 147 120 27 2 29 24,17% 6,472 7,625 6,552
C Ciències de la salut 0                
CD CC salut - CC socials i jurídiques 0                
D Ciències socials i jurídiques 230 204 46 38 84 41,18% 6,301 6,097 6,209
DE CC socials i jurídiques - Enginyeria i Arquitectura 42 36 7 1 8 22,22% 6,197 6,063 6,180
E Enginyeria i arquitectura 65 54 7 3 10 18,52% 6,210 6,625 6,335
TOTAL 2.634 2.318 522 451 973 41,98% 6,410 6,231 6,326

 

 

Trams d'edat Matriculats Presentats Aptes % Aptes/
pres.
de 25 a 29 anys 1.130 985 394 40,00%
de 30 a 34 anys 670 589 252 42,78%
de 35 a 39 anys 487 430 188 43,72%
de 40 a 44 anys 239 214 96 44,86%
de 45 a 49 anys 59 52 23 44,23%
de 50 a 54 anys 35 34 15 44,12%
de 55 a 59 anys 12 12 4 33,33%
de 60 o més anys 2 2 1 50,00%
Total 2.634 2.318 973 41,98%

 

 

Data d'actualització:  16.10.2018