• Imprimeix

Resultats estadístics de la prova d'accés per a més grans de 25 anys

  Homes Dones Total
Matriculats 1.182 1.340 2.522
Presentats 1.016 1.167 2.183
Aptes 456 378 834
% Aptes/Presentats 44,88% 32,39% 38,20%
Mitjana fase general (aptes) 6,192 6,445 6,306
Mitjana fase específica (aptes) 6,775 6,357 6,586
Mitjana prova M25 (aptes) 6,484 6,401 6,446Resultats globals més grans de 25 anys
Matèries Acta d'admisió
Presentats Mitjana
Comentari de text 2.205 5,63
Llengua catalana 2.204 5,11
Llengua castellana 2.204 5,64
Anglès 2.017 4,64
Francès 95 6,18
Alemany 17 6,09
Italià 20 5,04
Portuguès 55 4,50
Biologia 573 3,63
Dibuix tècnic 26 1,97
Economia de l'empresa 171 5,18
Estadística 299 4,78
Filosofia 63 3,27
Física 109 1,85
Geografia 1.093 5,69
Història contemporània 1.068 5,20
Història de l'art 47 5,03
Literatura 26 4,14
Matemàtiques 312 2,20
Química 313 3,46

 

Opció d'examen Matriculats Presentats Nombre d'aprovats

% Aptes/
Presentats

Mitjana Prova M25
Homes Dones Total Homes Dones Total
A Arts i humanitats 145 115 27 24 51 44,35% 6,607 6,560 6,585
AD Arts i hum - CC socials i jurídiques 1.123 1.008 301 203 504 50,00% 6,562 6,382 6,490
B Ciències 0                
BC Ciències - CC de la salut 722 626 49 100 149 23,80% 6,192 6,447 6,363
BCD Ciències - CC de la salut - CC socials i jurídiques 42 37 6 3 9 24,32% 5,719 6,813 6,084
BCE Ciències - CC de la salut - Enginyeria i Arquitectura 169 127 15 5 20 15,75% 6,271 5,425 6,060
C Ciències de la salut 0                
CD CC salut - CC socials i jurídiques 0                
D Ciències socials i jurídiques 234 205 49 42 91 44,39% 6,433 6,389 6,412
DE CC socials i jurídiques - Enginyeria i Arquitectura 43 32 6 1 7 21,88% 6,146 6,063 6,134
E Enginyeria i arquitectura 44 33 3 0 3 9,09% 6,375 0,000 6,375
TOTAL 2.522 2.183 456 378 834 38,20% 6,484 6,401 6,446
Trams d'edat Matriculats Presentats Aptes % Aptes/
pres.
de 25 a 29 anys 1.190 1.021 362 35,46%
de 30 a 34 anys 585 514 202 39,30%
de 35 a 39 anys 439 380 154 40,53%
de 40 a 44 anys 236 205 85 41,46%
de 45 a 49 anys 45 40 17 42,50%
de 50 a 54 anys 15 13 7 53,85%
de 55 a 59 anys 9 8 5 62,50%
de 60 o més anys 3 2 2 100,00%
Total 2.522 2.183 834 38,20%
Data d'actualització:  26.10.2017