• Imprimeix

Resultats estadístics de la prova d'accés per a més grans de 45 anys

  Homes Dones Total
Matriculats 131 310 411
Presentats 114 280 394
Aptes 81 181 262
% Aptes/Presentats 71,05% 64,64% 66,50%
Mitjana prova M45 (aptes) 6,574 6,603 6,594

 

 

 

Resultats globals més grans de 45 anys
Trams d'edat Matriculats Presentats Aptes % Aptes/pres.
de 45 a 49 anys 227 202 141 69,80%
de 50 a 54 anys 113 100 67 57,00%
de 55 a 59 anys 61 56 38 67,86%
de 60 a 64 anys 21 18 7 38,89%
de 65 o més anys 19 18 9 50,00%
Total 441 394 262 66,58%