• Imprimeix

Resultats estadístics de la prova d'accés per a més grans de 45 anys

  Homes Dones Total
Matriculats 136 281 417
Presentats 117 250 367
Aptes 62 153 215
% Aptes/Presentats 52,99% 61,20% 58,58%
Mitjana prova M45 (aptes) 6,602 6,584 6,589

 

Resultats globals més grans de 45 anys
Trams d'edat Matriculats Presentats Aptes % Aptes/pres.
de 45 a 49 anys 221 190 122 64,21%
de 50 a 54 anys 110 100 55 55,00%
de 55 a 59 anys 48 42 20 47,62%
de 60 a 64 anys 21 20 12 60,00%
de 65 o més anys 17 15 6 40,00%
Total 417 367 215 58,58%