• Imprimeix

Preinscripció a la universitat

Normativa

  • Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. (BOE 138, de 07.06.2014)
  • Reial decret 971/2007, de 13 de juliol,sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment. (BOE 177, de 25.07.2007)
  • Resolució EMC/1256/2017, de 31 de maig, per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitària per al curs acadèmic 2017-2018 de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (DOGC 7384, de 06.06.2017). (pendent Resolució curs 2018-2019)
  • Resolució de 29 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de 29 de maig de 2017, de la Conferència General de Política Universitària, pel qual es determinen les dates límit de preinscripció, de publicació de llistes d'admesos i d'inici del període de matriculació a les universitats públiques per al curs acadèmic 2017-2018 (BOE 136, de 08.06.2017) (pendent Resolució curs 2018-2019)
  • Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües. (DOGC 7302, de 06.02.2017)
  • Resolució ECO/513/2015, de 27 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els procediments d'admissió, a les universitats catalanes, dels estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents. (DOGC 6836, de 23.03.2015)
Data d'actualització:  26.02.2018