• Imprimeix

Doctorats

Són els estudis universitaris oficials de tercer cicle que condueixen a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat i a l’obtenció del títol de doctor/a , màxim grau acadèmic de la universitat. Per obtenir el títol de doctor/a és necessari haver superat un període de formació i un període de recerca organitzat. Aquests estudis finalitzen amb l’elaboració i defensa de la tesi doctoral.

La durada màxima dels estudis de doctorat és de tres anys lectius, amb dedicació a temps complet, comptadors des de l’admissió del doctorand o la doctoranda, fins a la presentació de la tesi doctoral. També es poden realitzar els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys. Excepcionalment, la universitat pot prorrogar aquesta durada.

La tesi doctoral consistirà en un treball original de recerca elaborat i defensat davant un tribunal per la persona doctoranda, en qualsevol camp del coneixement, que la capacitarà per al treball autònom en l’àmbit de l’R+D+I.

La persona doctoranda haurà de presentar la tesi abans d'acabar el programa de doctorat. Aquest projecte haurà d’estar avalat pel director/a de la tesi i ser admès pel departament responsable del programa de doctorat.

Consulta en el següent enllaç tota la informació sobre els preus d'un doctorat.

Data d'actualització:  28.02.2018