• Imprimeix

Accés més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral

Hi ha una única convocatòria anual.

 

 

La matrícula es formalitza durant el mes de febrer. Consulta els terminis de matrícula i la documentació a presentar.

Sí, sempre que compleixis el requisit de l’edat i no disposis de cap altra via d’accés a la universitat.

Per poder formalitzar la matrícula cal tenir 40 anys durant l’any natural de la convocatòria.

Consta de dues fases:

  1. Valoració de l'experiència acreditada.
  2. Entrevista personal. La universitat informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal mitjançant els canals que consideri oportuns.

 

 

L’entrevista es realitzarà a la universitat que hagis escollit. El mateix centre t'informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal mitjançant els canals que consideri oportuns.

En la convocatòria de 2018 la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Lleida (UdL), Universitat de Girona (UdG) i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Per accedir a la resta d’universitats per aquesta via d’accés, cal posar-se en contacte directament amb la universitat que sigui del teu interès.

A la convocatòria de més grans de 40 anys només s’ofereixen aquells estudis que les universitats decideixen.

Pots consultar l’oferta d’estudis de la convocatòria 2018 al següent pdf:

Convocatòria d'accés per a més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional - febrer 2018

Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau ofert per les universitats per als candidats que hagin superat l'accés.

Les universitats faran públics els resultats de les valoracions de cada fase i la qualificació final en les dates que aquestes estableixin.

 

 

En cas que la universitat hagi establert criteris de valoració propis per a cadascuna de les fases, cal consultar-los al web de la Universitat.