• Imprimeix

Prova d'accés per a més grans de 45 anys

La prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys es convoca una vegada a l'any. Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la.

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte/a, només tindrà validesa l'any en què es fa.  

Un cop superada la prova, pots presentar-te tantes vegades com vulguis per tal de millorar-ne la qualificació.

La prova d'accés als estudis universitaris per a més grans de 45 anys és comuna per a totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La matrícula per a la prova per a qualsevol universitat catalana, tant pública com privada, es formalitza a través del portal portal d'accés a la universitat.

 

Cal fer servir el català a la prova de llengua catalana i el castellà a la prova de llengua castellana. A la prova de comentari de text, pots respondre en la llengua que vulguis (catalana o castellana).

No hi ha exempcions. Tots els candidats/tes s'han d'examinar obligatòriament de llengua catalana.

Es prepara amb llibres homologats de batxillerat. Consulta el temari.

Data d'actualització:  03.03.2017