• Imprimeix

Seu central: Oficina d'Accés a la Universitat (Barcelona)

OAU

Adreça: Via Laietana, 2

Població: 08003 Barcelona

Telèfon: 012 de 8.00 a 22.00 hores, o bé, 93 223 03 23 i 93 223 25 91 de 9.00 a 14.00 hores 

Adreça de contacte: Bústia de contacte

Horari d'atenció: Tot l'any de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

 

Mapa

 

L'Oficina d'Accés a la Universitat, en virtut de l'encàrrec de gestió al Consell Interuniversitari de Catalunya que preveu la Llei d'universitats de Catalunya, té la funció de coordinar i organitzar les proves d'accés a la universitat, les de més grans de 25 anys, i qualsevol altre procés que li sigui encomanat, en compliment dels acords de la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats i dels mandats de l'article 32 de la Llei d'universitats de Catalunya.


L'Oficina d'Accés a la Universitat duu a terme les tasques de promoció dels estudis universitaris del sistema universitari català tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, d'orientació de les persones que vulguin accedir a la universitat i de preinscripció i assignació de places.