• Imprimeix

Informació i Documentació

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 5,000

Codi: 11038

Places orientatives: 70

Nom de l'assignatura Coeficient
Anatomia Aplicada 0,10
Anàlisi Musical 0,10
Arts Escèniques 0,10
Biologia 0,10
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Cultura Audiovisual 0,20
Dibuix Artístic 0,10
Dibuix Tècnic 0,10
Disseny 0,10
Economia 0,10
Economia de l'Empresa 0,20
Fonaments de les Arts 0,10
Física 0,10
Geografia 0,10
Grec 0,10
Història de l'Art 0,10
Història de la Música i de la Dansa 0,10
Història del Món Contemporani 0,10
Literatura Castellana 0,20
Literatura Catalana 0,20
Literatura Universal 0,20
Llatí 0,10
Llenguatge i Pràctica Musical 0,10
Matemàtiques 0,10
Matemàtiques Aplicades Ciències Socials 0,10
Química 0,10
Tècniques d'Expressió Graficoplàstica 0,10
Volum 0,10

Històric de notes de tall

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Informació i Documentació per la Universitat de Barcelona

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Branca secundària: Enginyeria i arquitectura

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 141
Optatives 30
Treball fi de grau 9
Total 240

Període de pràctiques:
12 Crèdits obligatoris
0 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Públic

Règim: Temps complet

Període lectiu: Anual

Modalitat: Modalitat presencial i semipresencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Castellà
Català

Objectius

  • Formar especialistes en disseny, gestió i avaluació de serveis d'informació d'acord amb les necessitats d'una comunitat geogràfica, virtual o vinculada a una organització.
  • Desenvolupar les competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d'informació i documentació, mitjançant l'aplicació de les tecnologies.
  • Desenvolupar les habilitats de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.
  • Formar professionals amb una mentalitat oberta al canvi, que s'integrin en entorns laborals marcats per la innovació constant de processos i d'instruments, i que sàpiguen posar en relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organitzacions.

Sortides professionals

  • Bibliotecari/ària documentalista
  • gestor/a de la documentació en organitzacions
  • arquitecte/a de sistemes web
  • formador/a en l'ús d'informació
  • consultor/a en sistemes d'informació

Convalidacions de cicles formatius de grau superior

Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Informació especialitzada 6,00
Gestió documental a les organitzacions 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Fonaments de tecnologia 6,00
Disseny de sistemes de recuperació 12,00
Informació i formats digitals 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Serveis tècnics 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Serveis als usuaris 9,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Fonaments de tecnologia 6,00
Informació especialitzada 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Teoria de les organitzacions 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Màrqueting 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Serveis als usuaris 9,00
Tècniques de comunicació 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Serveis als usuaris 9,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Informació especialitzada 6,00
Gestió documental a les organitzacions 6,00
Teoria de les organitzacions 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Fonaments de tecnologia 6,00
Serveis tècnics 6,00
Disseny de sistemes de recuperació 12,00
Tècniques de comunicació 6,00
Informació i formats digitals 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Serveis tècnics 9,00
Informació i formats digitals 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Serveis tècnics 9,00
Informació i formats digitals 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Fonaments de tecnologia 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Serveis tècnics 6,00
Informació i formats digitals 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Informació i formats digitals 6,00
Serveis tècnics 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Informació i formats digitals 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Serveis tècnics 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Informació i formats digitals 6,00
Serveis tècnics 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Serveis tècnics 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Informació i formats digitals 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Màrqueting 6,00
Serveis als usuaris 9,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Serveis als usuaris 9,00
Màrqueting 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Serveis tècnics 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Informació i formats digitals 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Serveis tècnics 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Màrqueting 6,00
Serveis als usuaris 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Cerca i ús d'informació 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Serveis als usuaris 6,00
Màrqueting 6,00
Teoria de les organitzacions 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Fonaments de tecnologia 6,00
Màrqueting 6,00
Serveis als usuaris 9,00
Tècniques de comunicació 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Serveis tècnics 9,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Informació i formats digitals 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Disseny de sistemes de recuperació 12,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Informació i formats digitals 6,00
Serveis tècnics 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Teoria de les organitzacions 6,00
Informació especialitzada 6,00
Gestió documental a les organitzacions 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Serveis als usuaris 9,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Informació i formats digitals 6,00
Serveis tècnics 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Màrqueting 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Serveis als usuaris 9,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Serveis tècnics 6,00
Disseny de sistemes de recuperació 12,00
Informació i formats digitals 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Gestió documental a les organitzacions 6,00
Informació especialitzada 6,00
Teoria de les organitzacions 6,00
Tècniques de comunicació 6,00
Fonaments de tecnologia 6,00

On

Facultat de Biblioteconomia i Documentació  (UB)

Centre propi

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

C. de Melcior de Palau, 140

08014 - Barcelona

Telèfon 93 403 57 70

www.ub.edu/biblio