• Imprimeix

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 9,454

Codi: 11007

Places orientatives: 150

Nom de l'assignatura Coeficient
Anatomia Aplicada 0,10
Biologia 0,20
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Física 0,20
Matemàtiques 0,20
Química 0,20

Històric de notes de tall

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat de Barcelona

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Branca secundària: Ciències socials i jurídiques

Mencions: Salut a l'activitat física i l'esport / Lleure i activitats a la natura / Entrenament / Educació física / Gestió esportiva

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 144
Optatives 30
Treball fi de grau 6
Total 240

Període de pràctiques:
6 Crèdits obligatoris
0 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Públic

Règim: Temps complet

Període lectiu: Anual

Modalitat: Modalitat presencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Castellà
Català
Descripció Nivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP) Obligatori

Objectius

Formar professionals que, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, adquireixin els coneixements, les destreses i les competències per assumir responsabilitats en la realització de tasques i activitats pròpies de la professió de l'esport.

Sortides professionals

  • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
  • Preparador/a físic/a.
  • Entrenador/a personal.
  • Entrenador/a professional (referit a un esport específic).
  • Director/a esportiu/iva.
  • Tècnic/a responsable de programes de manteniment i millora de la salut.
  • Tècnic/a responsable de programes d'esport recreatiu i turisme actiu.

Convalidacions de cicles formatius de grau superior

Assignatura Crèdits reconeguts
Esports col·lectius I 6,00
Esports individuals i d'adversari I 6,00

On

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya  (UB)

Centre adscrit

Anella Olímpica

Av. de l' Estadi, 12-22

08038 - Barcelona

Telèfon 93 425 54 45

www.inefc.net