• Imprimeix

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 8,309

Codi: 61007

Places orientatives: 95

Nom de l'assignatura Coeficient
Anatomia Aplicada 0,10
Biologia 0,20
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Física 0,20
Matemàtiques 0,20
Química 0,20

Històric de notes de tall

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat de Lleida

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Branca secundària: Ciències socials i jurídiques

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 162
Optatives 12
Treball fi de grau 6
Total 240

Període de pràctiques:
12 Crèdits obligatoris
0 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Públic

Règim: Temps complet

Període lectiu: Anual

Modalitat: Modalitat presencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Català
Castellà
Anglès
Descripció Nivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP) Obligatori

Objectius

Formar professionals amb els coneixements, les destreses i les competències necessaris per assumir responsabilitats relatives a la realització de tasques en activitats pròpies del món de l'esport.

La professió s'exerceix específicament en diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixement i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, i l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre els problemes que es puguin produir.

Competències

  • Identificació i anàlisi dels trets estructurals i funcionals de l'activitat física i l'esport (AFE).
  • Desenvolupament d'habilitats motrius i execució de la pràctica de l'AFE.
  • Reconeixement i comprensió dels diferents factors que condicionen l'AFE.
  • Interpretació dels elements, els efectes i els riscos que condicionen la pràctica de l'AFE en diferents àmbits.
  • Aplicació dels coneixements adquirits amb l'AFE a la pràctica professional.
  • Planificació i avaluació dels processos i els programes d'AFE en l'ensenyament, l'entrenament, la salut, la gestió i la recreació.

Sortides professionals

  • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
  • animador/a i monitor/a esportiu/iva professional
  • entrenador/a professional (d'un esport específic)
  • director/a esportiu/iva

Observacions (estudi)

Pots consultar les convalidacions per als graus amb simultaneïtat a: taula de convalidacions de crèdits de CFGS.

Convalidacions de cicles formatius de grau superior

Assignatura Crèdits reconeguts
Esports col·lectius I 6,00
Esports individuals i d'adversari I 6,00

On

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya  (UdL)

Centre adscrit

Partida Caparrella, s/n

25192 - Lleida

Telèfon 973 27 20 22

www.inefc.net