• Imprimeix

Turisme i Oci "OSTELEA"

Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2018: 5,000

Codi: 61063

Places orientatives: 70

Nom de l'assignatura Coeficient
Anatomia Aplicada 0,10
Anàlisi Musical 0,10
Arts Escèniques 0,10
Biologia 0,10
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Geologia 0,10
Cultura Audiovisual 0,10
Dibuix Artístic 0,10
Dibuix Tècnic 0,10
Disseny 0,10
Economia 0,10
Economia de l'Empresa 0,20
Fonaments de les Arts 0,20
Física 0,10
Geografia 0,20
Grec 0,10
Història de l'Art 0,20
Història de la Música i de la Dansa 0,10
Història del Món Contemporani 0,10
Literatura Castellana 0,10
Literatura Catalana 0,10
Literatura Universal 0,10
Llatí 0,10
Llenguatge i Pràctica Musical 0,10
Matemàtiques 0,20
Matemàtiques Aplicades Ciències Socials 0,20
Química 0,10
Tècniques d'Expressió Graficoplàstica 0,10
Volum 0,10

Aquesta oferta formativa inclou les titulacions universitàries oficials següents:

Nom del títol: Graduat/ada en Turisme i Oci per la Universitat de Lleida

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Branca secundària: Arts i humanitats

Mencions: Gestió d'empreses i destinacions turístiques / Gestió de l'oci

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60
Obligatòries 114
Optatives 60
Treball fi de grau 6
Total 240

Període de pràctiques:
30 Crèdits obligatoris
0 Crèdits optatius

Preu crèdit ECTS: Privat fixat per la universitat o pel centre

Règim: Temps complet i temps parcial

Període lectiu: Semestral

Modalitat: Modalitat presencial

Mobilitat obligatòria: No

Idioma
Anglès
Castellà

Objectius

Formar professionals capaços de gestionar amb èxit, i des de qualsevol àrea funcional, empreses i negocis dedicats principalment a la planificació i la gestió de destinacions i productes turístics i d'oci internacionals.

Competències

Capacitat per:

  • Identificar les tendències de tot tipus que definiran el futur del sector turístic i les forces que condicionaran la conformació de la nova societat de l'oci.
  • Identificar les principals organitzacions i estructures politicoadministratives amb un paper significatiu en les activitats turístiques i de temps lliure.
  • Analitzar els impactes generats per les activitats de turisme i oci en les esferes personal, social, empresarial, econòmica, territorial, ambiental i cultural.
  • Identificar els condicionants personals, culturals i socials que afecten els processos de desenvolupament, producció i consum de productes de turisme i d'oci.
  • Combinar la visió de negoci, la creativitat i les competències directives en iniciatives emprenedores en els àmbits del turisme i de l'oci.

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Màrqueting, finances, direcció general, recursos humans i operacions.

Convalidacions de cicles formatius de grau superior

Assignatura Crèdits reconeguts
Restauració, gastronomia i globalització 6,00
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Gestió dels recursos humans en les empreses turístiques i d'oci 6,00
Estructura i organització d'empreses turístiques 6,00
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Valorització del patrimoni cultural i turisme natural: recursos i productes 6,00
Espais geogràfics del món. Geografia del turisme 6,00
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Espais geogràfics del món. Geografia del turisme 6,00
Estructura dels mercats turístics i recreatius 6,00
Gestió de modalitats turístiques basades en recursos culturals 6,00
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Planificació i gestió de destinacions turístiques locals 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Valorització del patrimoni cultural i turisme natural: recursos i productes 6,00
Estructura i organització d'empreses turístiques 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Estructura del mercat turístic internacional 6,00
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Operacions i processos de producció en empreses d'allotjament turístic 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Restauració, gastronomia i globalització 6,00
Gestió dels recursos humans en les empreses turístiques i d'oci 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Valorització del patrimoni cultural i turisme natural: recursos i productes 6,00
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Estructura i organització d'empreses turístiques 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Estructura i organització d'empreses turístiques 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Operacions i processos de producció en empreses d'allotjament turístic 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Producció, gestió i comercialització de viatges 6,00
Estructura i organització d'empreses turístiques 6,00
Estructura dels mercats turístics i recreatius 6,00
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Espais geogràfics del món. Geografia del turisme 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Pràctiques en empreses i institucions I 6,00
Espais geogràfics del món. Geografia del turisme 6,00
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Estructura i organització d'empreses turístiques 6,00
Pràctiques en empreses i institucions II 6,00
Producció, gestió i comercialització de viatges 6,00
Assignatura Crèdits reconeguts
Direcció i gestió d'empreses turístiques 6,00
Responsabilitat social corporativa en turisme i oci 6,00
Introducció al màrqueting 6,00
Posicionament de productes i gestió de la identitat corporativa 6,00
Anglès per a professionals de turisme i oci I 6,00
Gestió dels recursos humans en les empreses turístiques i d'oci 6,00
Estructura i organització d'empreses turístiques 6,00

On

Escola Universitària de Turisme OSTELEA  (UdL)

Centre adscrit

C. d' Aragó, 28

08015 - Barcelona

www.ostelea.com