• Imprimeix

Horari i lloc de la PAU

L’article 6.3 de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, estableix que ha d’haver-hi un descans de  30 minuts  entre  exàmens. Aquest  període no es pot  computar per ampliar el temps de realització de l'examen si ets alumne/a amb necessitats educatives específiques. Per aquest motiu canvia l’horari de la prova si t'examines en els tribunals ordinaris.

S’estableix un tribunal exclusiu per als/a les alumnes amb  TDA/TDAH i altres  trastorns d’aprenentatge. Aquest tribunal tindrà lloc els mateixos dies que el tribunal ordinari, però serà exclusiu per a aquest alumnat. Si t'examines en quest tribunal gaudiràs de 30 minuts més per a cada examen.

 

TRIBUNAL ORDINARI

Horari

Dia 1

13 de Juny

5 de setembre

Dia 2

14 de Juny

6 de setembre

Dia 3

15 de Juny

7 de setembre

08:30-09:00

Comprovació dades alumnes

   

09:00-10:30

Llengua Castellana i literatura

Història

Història de la filosofia

Física

Geografia

10:30-11:00

Descans

11:00-12:30

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

12:30-14:00

Descans

14:00-15:30

Anàlisi musical

Economia de l'empresa

Química

Ciències de la terra i del medi ambient

Disseny

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

15:30-16:00

Descans

16:00-17:30

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Electrotècnia

Història de l'art/Història i fonaments de les arts

Literatura catalana

Tecnologia industrial

La comissió organitzadora de la prova es reserva el dret de modificar l'horari en cas necessari.

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. Si t'examines de matèries coincidents (en una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir de l'aula.

 

TRIBUNAL TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) i TEI

Horari

Dia 1

13 de Juny

5 de setembre

Dia 2

14 de Juny

6 de setembre

Dia 3

15 de Juny

7 de setembre

 

TEI

20 de Juny

TEI

21 de Juny

TEI

22 de Juny

08:00-08:30

Comprovació dades alumnes

   

08:30-10:30

Llengua Castellana i literatura

Història

Història de la filosofia

Física

Geografia

10:30-11:00

Descans

11:00-13:00

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

13:00-14:00

Descans

14:00-16:00

Anàlisi musical

Economia de l'empresa

Química

Ciències de la terra i del medi ambient

Disseny

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

16:00-16:30

Descans

16:30-18:30

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Electrotècnia

Història de l'art/Història i fonaments de les arts

Literatura catalana

Tecnologia industrial

 

Pots consultar el lloc on has de fer la prova a Accesnet, segons les dates establertes en el calendari. Per a la convocatòria de juny a partir del 9 de juny.

Per a la convocatòria de setembre a partir del 31 de juliol.

Data d'actualització:  03.03.2017