• Imprimeix

Calendari PAU

Cada any hi ha dues convocatòries de la PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre).

Convocatòria de juny

Prematrícula a la prova

Del 26 de febrer al 14 de març (tots dos inclosos)

Matrícula lliure (resta d'alumnes)
Per alumnes que NO cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya ni tinguin un CFGS.

Del 2 al 14 de maig (tots dos inclosos)

Matrícula a la prova
Per alumnes que cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya o tinguin un CFGS.

Del 16 al 30 de maig (tots dos inclosos)
Consulta tribunal i lloc d’examen 7 de juny
Prova* 12, 13 i 14 de juny
Tribunal especial i d'incidències 18, 19 i 20 de juny
Resultats de la prova 26 de juny
Sol·licitud revisió exàmens PAU
Del 26 al 28 de juny (tots dos inclosos)
Resultats revisió exàmens PAU
8 de juliol
Sol·licitud veure els exàmens
Del 8 al 12 de juliol (presencial)


Tots els tràmits es fan pel portal d'accés a la universitat

*Tribunals ordinaris, Tribunal ordinari específic (Dislèxia, TDA, TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge)

Convocatòria de setembre
 
Matrícula de la prova                                       
Del 9 al 24 de juliol (tots dos inclosos)
Consulta tribunal i lloc d’examen  31 de juliol
Prova 3, 4 i 5 de setembre
Resultats de la prova 17 de setembre
Sol·licitud revisió exàmens PAU
Del 17 al 19 de setembre (tots dos inclosos)
Resultats revisió exàmens PAU
27 de setembre
Sol·licitud veure exàmens
De 30 de setembre al 4 d'octubre (presencial)

 

  Tots els tràmits es fan pel portal d'accés a la universitat.

Data d'actualització:  05.12.2018