• Imprimeix

Calendari PAU

Cada any hi ha dues convocatòries de la PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre).

Convocatòria de juny

Prematrícula a la prova

Del 6 al 20 de març (tots dos inclosos)

Matrícula lliure (resta d'alumnes)
Per alumnes que NO cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya ni tinguin un CFGS.

Del 2 al 14 de maig (tots dos inclosos)

Matrícula a la prova
Per alumnes que cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya o tinguin un CFGS.

Del 16 al 31 de maig (tots dos inclosos)
Consulta tribunal i lloc d’examen 8 de juny
Prova* 12, 13 i 14 de juny
Tribunal especial i d'incidències 19, 20 i 21 de juny
Resultats de la prova 27 de juny
Sol·licitud revisió exàmens PAU
Del 27 al 29 de juny (tots dos inclosos)
Resultats revisió exàmens PAU
9 de juliol
Sol·licitud veure els exàmens
Del 9 al 13 de juliol (presencial)


Tots els tràmits es fan pel portal d'accés a la universitat

*Tribunals ordinaris, Tribunal ordinari específic (Dislèxia, TDA, TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge)

Convocatòria de setembre
Matrícula de la prova                                       
Del 12 al 24 de juliol (tots dos inclosos)
Consulta tribunal i lloc d’examen  31 de juliol
Prova 4, 5 i 6 de setembre
Resultats de la prova 18 de setembre
Sol·licitud revisió exàmens PAU
Del 18 al 20 de setembre (tots dos inclosos)
Resultats revisió exàmens PAU
28 de setembre
Sol·licitud veure exàmens
De l'1 al 5 d' octubre (presencial)

 

  Tots els tràmits es fan pel portal d'accés a la universitat.

Data d'actualització:  14.09.2018