• Imprimeix

Horari PAU

L’article 6.3 de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, estableix que ha d’haver-hi un descans de  30 minuts  entre  exàmens. Aquest  període no es pot  computar per ampliar el temps de realització de l'examen si ets alumne/a amb necessitats educatives específiques. Per aquest motiu canvia l’horari de la prova si t'examines en els tribunals ordinaris.

S’estableix un tribunal exclusiu per als/a les alumnes amb  TDA/TDAH i altres  trastorns d’aprenentatge. Aquest tribunal tindrà lloc els mateixos dies que el tribunal ordinari, però serà exclusiu per a aquest alumnat. Si t'examines en quest tribunal gaudiràs de 30 minuts més per a cada examen.

Si només t’examines de matèries de la fase específica, t’has de presentar per la comprovació de dades 30 minuts abans de la primera prova.

 

TRIBUNAL ORDINARI

Horari

Dia 1

12 de Juny

3 de setembre

Dia 2

13 de Juny

4 de setembre

Dia 3

14 de Juny

5 de setembre

08:30-09:00

Comprovació dades alumnes

   

09:00-10:30

Llengua Castellana i literatura

Història

Física

Geografia

10:30-11:00

Descans

11:00-12:30

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera

Economia de l'empresa

Electrotècnica

Història de la filosofia

12:30-14:00

Descans

14:00-15:30

Ciències de la terra i del medi ambient

Fonaments de les arts

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

15:30-16:00

Descans

16:00-17:30

Anàlisi musical

Dibuix tècnic

Literatura castellana

 

Història de l'art

Química

 

Disseny

Literatura catalana

Tecnologia industrial

La comissió organitzadora de la prova es reserva el dret de modificar l'horari en cas necessari.

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. Si t'examines de matèries coincidents (en una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir de l'aula.

Si només t’examines de matèries de la fase específica, t’has de presentar per la comprovació de dades 30 minuts abans de la primera prova.

 

TRIBUNAL TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) i TEI

Horari

Dia 1

12 de Juny

3 de setembre

Dia 2

13 de Juny

4 de setembre

Dia 3

14 de Juny

5 de setembre

 

TEI

18 de Juny

TEI

19 de Juny

TEI

20 de Juny

08:00-08:30

Comprovació dades alumnes

   

08:30-10:30

Llengua Castellana i literatura

Història

Física

Geografia

10:30-11:00

Descans

11:00-13:00

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera

Economia de l'empresa

Electrotècnica

Història de la filosofia

13:00-14:00

Descans

14:00-16:00

Ciències de la terra i del medi ambient

Fonaments de les arts

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

16:00-16:30

Descans

16:30-18:30

Anàlisi musical

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Història de l'art

Química

Disseny

Literatura catalana

Tecnologia industrial

Si només t’examines de matèries de la fase específica, t’has de presentar per la comprovació de dades 30 minuts abans de la primera prova.

Data d'actualització:  04.12.2018