La prova consta de tres exercicis, amb la primera part comuna i obligatòria per a tothom (exercici 1) i una segona part (exercicis 2 i 3) diferenciades en dues opcions (A i B).

Part comuna:

Resoldre una única qüestió obligatòria (exercici 1) sobre coneixements de caràcter teòrico-metodològic objectual, sociocultural, estètic, històric, i/o tècnic de l'àmbit del disseny que mostri les teves capacitats perceptives, reflexives i argumentatives.

Part optativa:

Has d'escollir entre l'opció A i B. Cada opció consta de dos exercicis.

Les diferents preguntes sempre respecten la possibilitat d'elecció d'àmbit, però tenint en compte el medi on es desenvolupen segons sigui bi o tridimensional. Així, trobarem que cadascuna de les qüestions corresponen a una d'aquestes disposicions:

  • Bidimensió: activitats de disseny gràfic.
  • Bi i tridimensió: activitats d'envasos i embalatges, gràfica tridimensional i d'indumentària.
  • Tridimensió objectual: activitats de disseny industrial d'objecte.
  • Tridimensió segons les relacions amb l'entorn: activitats d'espai habitable i entorn urbà.

Els àmbits de resolució de l'exercici 2 no coincidiran mai amb els de l'exercici 3, és a dir que si l'exercici 2 tracta sobre la bidimensió, generalment l'exercici 3 ho farà sobre la tridimensió i a l'inrevés.

Part comuna obligatòria: 

L'exercici 1 té una valoració màxima de 2 punts.

Part optativa:

  • Exercici 2: té una valoració màxima de 2 punts. Es valora la teva experiència pràctica en el disseny gràfic, disseny industrial (producte, objecte, indumentària i moda), i l'espai habitable (interiorisme i entorn urbà). També es valoren les teves capacitats analítiques i reflexives respecte les problemàtiques específiques d'aquests àmbits.
  • Exercici 3: té una valoració màxima de 6 punts. Es valora l'experiència pràctica en disseny gràfic, disseny industrial (producte i objecte) i l'espai habitable (interiorisme i enton urbà). Es valora la teva capacitat per generar idees i propostes en projectes de disseny tot deixant la resolució tècnica per a les fases inicials.

Els materials que has de portar per fer la prova són els següents: llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, i llapis de colors i/o retoladors. Convé també dur papers de colors, tisores, cola, cinta adhesiva i es recomana portar una carpeta rígida DIN A3. L'exercici 3 (tant de l’opció A com la B) s’ha de desenvolupar en la part central del quadern de respostes (DIN A3). 

 

Data d'actualització:  15.01.2019