La prova permet triar entre dues opcions (A i B). Cada opció té dues parts.

 
1ª part: preguntes (5 punts)

Consta de dues preguntes teòriques que se centren en les sis lectures del programa del curs. També pot ser que, en algun cas, en lloc de la pregunta hi hagi un fragment d'un text crític o literari referit a qualssevol de les lectures.

La pregunta que val tres punts et guiarà en aquells aspectes sobre els quals has de contestar, sense divagacions, tot tenint en compte que les lectures s'han contextualitzat a classe. El punt de partida sempre és la lectura treballada. Les qüestions es trien de manera que tractin aspectes sobre l'obra que el conjunt de la bibliografia existent ha considerat importants. En canvi, l'enunciat de la pregunta que val 2 punts és més concreta que l'anterior.


2ª part: comentari (5 punts)

Consisteix en un comentari de text sobre alguna de les sis obres treballades a classe. No són preguntes sobre un text, sinó que has de fer un comentari global. L'enunciat fixa alguns dels elements que han de figurar al comentari, com a mínim. Has de fixar-te en els aspectes assenyalats en l'enunciat, però també hauràs d'incloure altres elements per fer una bona interpretació del text.

No s'admet com a comentari la simple paràfrasi, llevat que a partir d'aquesta obtinguis conclusions significatives. Així mateix, es valoren negativament els comentaris estrictament descriptius (els que constaten evidències), els merament acumulatius (es limiten a acumular informació sobre el text, però sense establir una mínima articulació que permeti interpretar-la) o els que es queden en idees generals sobre el context però no acaben d'entrar prou en el text.

Has de tenir en compte que els textos medievals i els dels segles XVI i XVII que puguin sortir a la prova no es proporcionen en versió adaptada al castellà actual, sinó en castellà medieval i/o antic. En aquests casos, s'adjunta un glossari ampli per facilitar la comprensió del text.

La primera part de l'examen consta de dues preguntes i pots obtenir una puntuació màxima de 5 punts. La puntuació màxima de la segona part és de 5 punts i es reparteix de la següent manera: 3 punts per a l'avaluació de continguts i 2 punts per la capacitat d'argumentació i d'anàlisi, l'ordre de les idees, la coherència del discurs, la fluïdesa expressiva i, en definitiva, la metodologia de comentari.

Tingues en compte que la nota final de l'examen pot abaixar-se 1 punt si els errors ortogràfics i gramaticals són especialment greus.

En els enllaços de la dreta trobaràs el llistat de lectures prescriptives per a la matèria de Literatura castellana per a la PAU 2019 i PAU 2020, així com un document amb eines per al comentari de text.

Data d'actualització:  29.10.2018