• Imprimeix

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Els continguts de la matèria es poden consultar en el següent enllaç.

La prova consta de 6 problemes dels quals n’haureu de respondre 5. Cada problema val 2 punts.

Podeu fer servir calculadora però no s'autoritza l'ús d'aquelles que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Heu d'explicar el perquè de totes les respostes, de manera que mostreu el raonament que heu fet. Una qüestió amb un resultat correcte pot ser valorada amb un 0 si no expliqueu suficientment el procés que heu seguit en la resolució. Les qüestions que no estiguin resoltes completament es valoren en funció de les parts realitzades.

En les preguntes de caràcter conceptual es valora si teniu clars els conceptes, encara que hàgiu comès errors en l'exposició. En cap cas el/la corrector/a posa l'èmfasi en el rigor formal de les respostes.

Les qüestions no demanen, per regla general, la realització de càlculs massa llargs. Per això cal que us esforceu en fer correctament els càlculs. Les errades de càlcul es tenen en compte en la puntuació total, encara que amb una importància relativa.

Consulteu les orientacions per a l'examen de matemàtiques que es troben en l'enllaç de la dreta.

Data d'actualització:  03.03.2017