• Imprimeix

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

En el següent enllaç, pots consultar els continguts de la matèria.

La prova consta de sis problemes dels quals n’hauràs de respondre cinc. Cada problema val 2 punts.

Pots fer servir calculadora però no s'autoritza l'ús d'aquelles que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Has d'explicar el perquè de totes les respostes, de manera que mostris el raonament que has fet. Una qüestió amb un resultat correcte pot ser valorada amb un 0 si no expliques suficientment el procés que has seguit en la resolució. Les qüestions que no estiguin resoltes completament es valoren en funció de les parts realitzades.

En les preguntes de caràcter conceptual es valora si tens clars els conceptes, encara que hagis comès errors en l'exposició. En cap cas el/la corrector/a posa l'èmfasi en el rigor formal de les respostes.

Les qüestions no demanen, per regla general, la realització de càlculs massa llargs. Per això cal que t'esforcis en fer correctament els càlculs. Les errades de càlcul es tenen en compte en la puntuació total, encara que amb una importància relativa.

En l'enllaç de la dreta, pots consultar les orientacions per a l'examen de Matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Data d'actualització:  23.10.2018