La Prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat té com a objectiu valorar la teva maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides per l'alumnat de batxillerat. Fins l’entrada en vigor de la norma resultant d’un Pacte d’Estat per l’Educació fer la prova d'avaluació de batxillerat no és un requisit per obtenir el títol de Batxillerat, però és un requisit per accedir a les universitats.

 

Altres proves:

 

  • Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya).
  • Alumnes que hagin aprovat les proves a Catalunya i vulguin millorar nota.
  • Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS).
  • Altres supòsits:
    • Alumnes de fora de Catalunya.
    • Alumnes de sistemes educatius de la Unió Europea o Estats amb acords internacionals, en règim de reciprocitat.
    • Alumnes de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea o estats sense acords internacionals, en règim de reciprocitat.
Data d'actualització:  15.02.2018