Què és la prova d’accés a la universitat per a estudiants de batxillerat, estudiants de cicle formatiu de grau superior i altres supòsits?

La prova d'accés a la universitat és anònima i idèntica i es garanteix al màxim la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat que s'hi presenta. En la coordinació de la prova hi participen representants de cada universitat pública catalana, representants del Departament d'Ensenyament i professors especialistes d'universitat i de batxillerat. Aquesta prova és un requisit per accedir a les universitats.

Altres proves:

 

Qui pot fer-la?

Únicament els estudiants que estan cursant 2n curs de batxillerat a Catalunya han de formalitzar la matrícula, de la convocatòria de juny, en dues fases:

  • Prematrícula: per triar les matèries de les quals s’examinaran a la prova d’accés a la universitat (PAU)
  • Matrícula: per definir de quines matèries, de les triades a la prematrícula, s’examinarà a la fase general i a la fase específica

 

Els estudiants que ja tenen el títol de batxillerat o equivalent de convocatòries anteriors i volen presentar-se a la PAU per primera vegada o per millorar-ne la nota han de matricular-se directament en el termini establert.

Més informació per l'alumnat de batxillerat i matrícula lliure

Els estudiants de CFGS  que vulguin millorar la nota d’accés a la universitat obtinguda en el cicle, poden examinar-se només de la fase específica de la PAU. Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que volen cursar.

Més informació per l'alumnat de cicle formatiu de grau superior

  • Alumnes de fora de Catalunya.
  • Alumnes de sistemes educatius de la Unió Europea o Estats amb acords internacionals, en règim de reciprocitat.
  • Alumnes de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea o estats sense acords internacionals, en règim de reciprocitat.

 

Més informació per l’alumnat d’altres supòsits

Data d'actualització:  21.01.2019