• Imprimeix

Tribunals

La prova s'organitza en tribunals. Tots els tribunals estan formats per un/a president/a i professors vigilants i/o correctors.

Els tribunals són:

  • Tribunals ordinaris: en aquests tribunals s'examinen els/les alumnes assignats/ades tenint en compte el centre de secundària, el cicle formatiu de grau superior o bé si volen millorar nota. Cal consultar el tribunal on fer l'examen uns dies abans de les proves per saber-ne la ubicació en el calendari.
  • Tribunal ordinari específic: té lloc els mateixos dies que els tribunals ordinaris, però està adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials (dislèxia). En el següent enllaç, trobaràs més informació per examinar-te en aquest tribunal.
  • Tribunal TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge: té lloc els mateixos dies que els tribunals ordinaris, però està adreçat a alumnes amb TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge.
  • Tribunal especial i d'incidències: en la convocatòria de juny aquest tribunal se celebra la setmana següent a l'ordinari. Té dos vessants:
    • Per a alumnes amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
    • Per a alumnes que van tenir alguna incidència en el tribunal ordinari.
    • En el següent enllaç, pots consultar la informació per examinar-te en el tribunal especial o d'incidències.

L’article 6.3 de l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, estableix que ha d’haver-hi un descans de  30 minuts  entre  exàmens. Aquest  període no es pot  computar per ampliar el temps de realització de l'examen si ets alumne/a amb necessitats educatives específiques. Per aquest motiu canvia l’horari de la prova si t'examines en els tribunals ordinaris.

El tribunal TDA/TDAH i altres  trastorns d’aprenentatge tindrà lloc els mateixos dies que el tribunal ordinari, però serà exclusiu per a aquest alumnat. Si t'examines en quest tribunal gaudiràs de 30 minuts més per a cada examen.

Data d'actualització:  09.02.2018