• Imprimeix

Calendari

 

CONVOCATÒRIA DE FEBRER (2018)

Termini

Del 6 al 8 de febrer (tots dos inclosos)
Publicació assignació de places  12 de febrer
Matrícula assignats 14 i 15 de febrer

 

 

CONVOCATÒRIA DE FEBRER (2017)

Termini

Del 7 al 9 de febrer (tots dos inclosos)
Publicació assignació de places  13 de febrer
Matrícula assignats 15 i 16 de febrer

 

  

CONVOCATÒRIA DE JUNY (2017)
Termini 
Del 6 de juny al 3 de juliol (tots dos inclosos)
Termini sol·licitud més grans de 45 anys Del 6 al 8 de juny (tots dos inclosos)
Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària) Del 6 al 13 de juny (tots dos inclosos)
Publicació 1a assignació de places 11 de juliol
Tràmit “Assignació definitiva” Del 12 de juliol fins el 14 de juliol a les 14:00
Matrícula assignats en 1a preferència Del 13 al 18 de juliol
Assignació instàncies i reclamacions i dobles correccions que entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació definitiva” 17 de juliol
Matrícula instàncies i reclamacions i dobles correccions que entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació definitiva” 18 de juliol
Publicació 2a assignació de places 24 de juliol
Tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places” Del 24 de juliol a l'1 de setembre (tots dos inclosos)
Matrícula 2a assignació Del 25 al 27 de juliol*
Publicació 1a reassignació 5 de setembre
Matrícula 1a reassignació Del 7 al 8 de setembre
Publicació 2a reassignació 14 de setembre
Matrícula 2a reassignació 15 de setembre
Publicació 3a reassignació 20 de setembre
Matrícula 3a reassignació 21 de setembre

 * El 25 de juliol és festiu a Girona i el 27 de juliol a Mataró. Matriculen els altres dies. A El Vendrell és festiu el 26 i 27 de juliol. Matriculen 2a assignació el 25 i 28 de juliol.

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (2017)

Termini

Del 20 al 21 de setembre (tots dos inclosos)
Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària) Del 20 al 21 de setembre (tots dos inclosos)
Publicació assignació de places 27 de setembre
Matrícula assignats 28 de setembre
Publicació 1a reassignació de places  2 d'octubre

 

CONVOCATÒRIA D’OCTUBRE (2017)

Termini

Del 5 al 6 d'octubre (tots dos inclosos)
Publicació assignació de places  9 d'octubre
Matrícula assignats 10 d'octubre

 

Data d'actualització:  10.01.2018