• Imprimeix

Notes de tall i places universitàries

Pel que fa a la preinscripció universitària trobaràs diferents tipologies en l’oferta de centres d’estudi:

  • Oferta bàsica: Tries un estudi i en finalitzar-lo obtindràs el títol oficial corresponent.
  • Agrupació d’estudis: el primer curs és comú i, un cop superat, podràs demanar l’estudi que vols continuar. En acabar, obtindràs un únic títol oficial corresponent al grau cursat. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "agrupació".
  • Simultaneïtat d’estudis (doble titulació): realitzaràs dos estudis simultàniament i en finalitzar-los obtindràs els dos títols oficials de grau. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "simultaneïtat".
  • Agrupació de simultaneïtat d’estudis (doble titulació oberta): Pots triar un estudi de grau "X" per cursar-lo simultàniament amb un segon estudi de grau "Y" o "Z". Durant els primers cursos faràs matèries del grau "X" i matèries comunes dels graus "Y" i "Z". Més endavant hauràs de triar definitivament el segon estudi de grau "Y" o "Z" que vols cursar. En acabar, obtindràs dues titulacions oficials corresponents als dos estudis de grau realitzats. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "agrupació de simultaneïtat".
Data d'actualització:  10.01.2018