• Imprimeix

Notes de tall i places universitàries

Pel que fa a la preinscripció universitària trobaràs diferents tipologies en l’oferta de centres d’estudi:

  • Oferta bàsica: Tries un estudi i en finalitzar-lo obtindràs el títol oficial corresponent.
  • Agrupació d’estudis: el primer curs és comú i, un cop superat, podràs demanar l’estudi que vols continuar. En acabar, obtindràs un únic títol oficial corresponent al grau cursat. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "agrupació".
  • Simultaneïtat d’estudis (doble titulació): realitzaràs dos estudis simultàniament i en finalitzar-los obtindràs els dos títols oficials de grau. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "simultaneïtat".
  • Agrupació de simultaneïtat d’estudis (doble titulació oberta): Pots triar un estudi de grau "X" per cursar-lo simultàniament amb un segon estudi de grau "Y" o "Z". Durant els primers cursos faràs matèries del grau "X" i matèries comunes dels graus "Y" i "Z". Més endavant hauràs de triar definitivament el segon estudi de grau "Y" o "Z" que vols cursar. En acabar, obtindràs dues titulacions oficials corresponents als dos estudis de grau realitzats. A la preinscripció universitària s’identifica amb el terme "agrupació de simultaneïtat".
Data d'actualització:  15.11.2018

Més informació

 

Les places de cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen, començant per la sol·licitud de l’estudiant preinscrit/a amb la nota més alta i baixant per ordre de nota fins que s’exhaureixen totes.

Així doncs, la nota de tall correspon a la de l’últim/a estudiant que ha obtingut plaça en un determinat centre d’estudi universitari. Per això, s’ha de tenir en compte que no es tracta d’una nota prefixada sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació existent entre les places disponibles en cada centre i el nombre d’estudiants que les sol·liciten en preinscripció.