• Imprimeix

Prova d'aptitud personal (PAP)

La qualificació de la prova és: Apte o No apte. En cas de ser “No apte”, no tindràs accés als estudis sol·licitats.

El preu de la prova per a l’any 2018 és de 95,25 € (excepte per a la prova del grau en Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) / Menció en Llengua anglesa (UVic - UCC), prova d’anglès, que serà de 35€).

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2019 pendent d'aprovació.

(1) S’estableix una reducció de les taxes (bonificació) del 50% de l’import de la taxa per a les persones que són membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

(2) Les persones que pertanyin als col·lectius següents no pagaran les taxes (exempció de pagament o 100% de bonificació):

 • Els/les estudiants beneficiaris d'una beca per a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'estat. Cal acreditar-ho amb la credencial acreditativa del Ministeri d'Educació.
 • Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Cal acreditar-ho amb la targeta o resolucions del SISPAP vigent (o de l'òrgan de la CCAA corresponent) o bé amb la resolució de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Les víctimes d’actes terroristes, el seus cònjuges i fills/es. Cal acreditar-ho amb la certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i els seus fills/es dependents. Cal acreditar-ho amb la sentència judicial.
 • Els/les estudiants de 65 anys o més. Cal acreditar-ho amb el Document Nacional d'Identitat (DNI).

Els estudis de grau amb PAP són:

La prova d'aptitud personal es farà a tots els centres entre el 18 i el 25 de juny de 2018. Cada aspirant realitzarà totes les proves en una sola jornada.

Data de la PAP a cada centre:

- 18 de juny de 2018 UVic-UCC

- 19 i 20 de juny de 2018 INEFC Barcelona (UB)

- 19 de juny de 2018 INEFC Lleida (UdL)

- 21 de juny de 2018 TecnoCampus Mataró (UPF)

- 25 de juny de 2018 EUSES Terres de l'Ebre (URV).

 

En el moment de fer la matrícula de la prova, l’aspirant indicarà el centre on vol realitzar-la.

La PAP superada l’any 2017 no és vàlida per a l’admissió a l’any 2018.

 

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Presentació Portfolio i de la Prova audiovisual: fins al 16 de juny de 2018 a les 15h
 • Dates de l'entrevista personal: 20, 21 i 22 de juny de 2018
 • Consultar procediment: escac
 • Lloc de la prova: prova en línia

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
Edifici "La Farinera"
C/ Colom, 84-90
08222 Terrassa
Tel. 93 736 15 55

El dia de l'entrevista has de presentar el DNI.


Està exempt de la prova:

 • L'alumnat que hagi superat les PAP l'any 2017 a l'ESCAC.
 • L'alumnat que hagi superat el curs FOUNDATION en el curs 2017-2018 a l’ESCAC

 

S'haurà de presentar els justificants corresponents a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus fins al 2 de juliol.

Per a més informació, pots consultar el web de l'ESCAC. 

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consisteix en dos exàmens a partir de l’any 2017:

 • Competència comunicativa i raonament crític.
 • Competència logicomatemàtica.*

 

*Per realitzar aquesta prova no és necessari haver cursat al batxillerat matemàtiques o matemàtiques aplicades a les ciències socials.

La PAP  comporta el pagament d’unes taxes. Quan fas el tràmit t’has d’assegurar que has fet aquest pagament, consultant si ha estat carregat l’import al teu compte bancari.

NO podràs fer la PAP si no has fet el pagament.

 

Més informació i Calendari

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Data de la prova: 19 de juny de 2018
 • Lloc de la prova:

Edifici Torre dels Frares de la UVIc-UCC
C/ de la Laura, 13
08500 Vic
Tel. 93 881 55 17

El dia de la prova has de presentar el DNI.

Estan exempts de la prova:

 • L'alumnat amb acreditació documental del nivell B1 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • L'alumnat que va superar la prova l' any 2017 a la UVIc-UCC.

Has de presentar la documentació corresponent a l' Oficina d' Accés a la Universitat o a les seves seus, dins del termini de preinscripció.

Per a més informació pots consultar el web de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.  

 

 

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Data de la prova: 26 de juny de 2018
 • Lloc de la prova:

CESDA
Campus Aeronàutic de Reus
Carretera de l'Aeroport, s/n
43206 Reus
Tel. 977 30 00 27

El dia de la prova has de presentar el DNI.

Estan exempts de la prova:

 • L’alumnat amb acreditació documental del nivell B1 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC)
 • L’alumnat que va superar la prova l’any 2016 o 2017.

Has de presentar la documentació adient a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, fins al 2 de juliol.

Per a més informació, pots consultar el web del CESDA. 

 

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Data de la prova: 21 de juny de 2018, a les 10.00 h
 • Lloc de la prova:

ENTI
Carrer Diputació, 231
08007 Barcelona
Tel. 93 323 36 64

 

El dia de la prova has de presentar el DNI.

Estan exempts de la prova:

 • Estudiants amb el títol de Grau Professional de Música (Grau Mitjà).


Has de presentar la documentació adient a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, fins al 2 de juliol.

Per a més informació, pots consultar el web del ENTI. 

Dates de la convocatòria de preinscripció 2018:

Per accedir al grau de Traducció i interpretació –anglès- (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) o al grau de Traducció/Llengües Aplicades (Universitat Pompeu Fabra), es farà una prova d'aptitud personal única. L'aspirant que sigui apte de la prova, podrà sol.licitar l'admissió a qualsevol dels dos centres que imparteix el grau.

 • Matrícula de la prova: del 5 al 12 de juny de 2018
 • Data de la prova: 16 de juny de 2018, a les 10.00 h
 • Aquest any la prova es realitzarà a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Lloc de la prova a la UAB:
Facultat de Traducció i Interpretació
Campus de Bellaterra
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 581 18 76

El dia de la prova has de presentar el DNI.

Per a més informació pots consultar el web de la UAB i el web de la UPF.

 

Data d'actualització:  14.12.2018