• Imprimeix

Màster de formació del professorat

 

El màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes és un màster d’orientació professional imprescindible per exercir la docència en aquests estudis. Aquest màster substitueix l’antic certificat d’aptitud pedagògica (CAP).

El perfil i els continguts acadèmics del màster els determina el Departament d’Ensenyament. Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l’exercici de la professió docent en centres públics, concertats i privats d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes. Pel que fa als centres educatius públics, es pot treballar com a personal docent funcionari (si s’aproven unes oposicions), com a personal interí o bé com a personal substitut. A l’enllaç es pot consultar la borsa de treball del personal docent interí i substitut del Departament d’Ensenyament.

Aquest màster de Formació del Professorat s’organitza, de manera coordinada, en el marc del sistema universitari de Catalunya.