• Imprimeix

Màster de formació del professorat

El màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes és un màster d'orientació professional imprescindible per a exercir la docència en aquests estudis. Aquest màster substitueix l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP) i s’organitza, de manera coordinada, en el marc del sistema universitari de Catalunya.

El perfil i els continguts acadèmics del màster els marca el Departament d'Ensenyament. Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió docent en centres públics, concertats i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. Pel que fa als centres educatius públics, pots treballar com a personal docent funcionari (si aproves unes oposicions), com a personal interí o bé com a personal substitut. En el següent enllaç pots consultar la borsa de treball del personal docent interí i substitut del Departament d’Ensenyament.