• Imprimeix

Especialitats del màster

Les diverses especialitats que s'imparteixen a les universitats catalanes, tenen un professorat actualitzat i en contacte permanent amb la realitat educativa. El professorat del màster, organitzat en equips docents i coordinat tant des del vessant d'especialitat com des d'un vessant transversal, assegura uns índexs de qualitat, imprescindibles en un màster d'aquestes característiques, amb una elevada incidència social i educativa. 

El Departament d'Ensenyament determina la relació entre les especialitats del màster, les especialitats docents i les titulacions que se t'exigeixen per poder impartir un ensenyament determinat: 

Pots consultar les universitats que imparteixen cada especialitat del màster i les places disponibles, per al curs 2018-2019, a la taula següent: distribució de les especialitats del màster. (Pendent d’actualitzar pel curs 2018-2019).

 

Des del curs 2013-14 s’ofereix el màster de formació del professorat de secundària de matemàtiques, amb caràcter interuniversitari, amb la participació de les universitats següents: UAB, UB, UOC, UPC i UPF. L'organització del màster correspon a la Universitat Autònoma de Barcelona i les classes s’imparteixen a la Universitat Pompeu Fabra, al Campus del carrer Wellington (Barcelona).

Sessió informativa:

  • Dijous 5 de juliol a les 17h a l'aula 20.061 (Edifici Jaume 1er, Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella, Barcelona).
  • Dijous 6 de setembre a les 16h a l'aula 40.154 (Edifici Roger de Llúria, Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella, Barcelona).

 

Prova PAP per a l’especialitat de matemàtiques

Un cop formalitzada la preinscripció caldrà que passis una prova d’aptitud personal (PAP). Estàs exempts de la realització d’aquesta prova si estàs  llicenciat/da o graduat/da en matemàtiques, física, informàtica i estadística, o bé si estàs titulat/da en enginyeria. Tampoc has de realitzar la prova si acredites que has cursat un mínim de 40 crèdits de matemàtiques en els teus estudis universitaris. Pots consultar les titulacions exemptes de realitzar la prova d'aptitud personal (PAP) en el quadre annex.

La prova d'aptitud personal (PAP) es realitzarà el dilluns 17 de setembre a les 16h a l'aula 40.154 (Edifici Roger de Llúria, Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella, Barcelona). La prova se centrarà en la resolució de problemes matemàtics (de nivell de batxillerat i primer curs d’universitat) i es valorarà si disposeu del coneixement matemàtic necessari per poder ensenyar aquesta matèria a secundària.

 

Matrícula per a l’especialitat de matemàtiques

Sessió informativa de la titulació i de matrícula: Es realitzarà el dia 27 de setembre a les 16 h. a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències de l’Educació (Campus de Bellaterra).

A partir de la llista d’admesos, que la OAU de la Generalitat de Catalunya facilitarà a la universitat organitzadora, es procedirà a realitzar la matrícula.

La matrícula es realitzarà el dia 28 de setembre a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (campus de Bellaterra).

L’horari per a la formalització de la matrícula s’emmarcarà en la franja de matí de 09:30 a 13:30 h.

Inici del curs: El dimecres 3 d’octubre a les 16h es farà la inauguració oficial del màster, que inclourà una conferència de caràcter acadèmic. Aquest mateix dia a les 18h es farà la presentació general del màster. El dijous 4 d’octubre s’iniciaran les classes, a les 9 h pel grup 1 (matí) i a les 16 h pels grups 2 i 3 (tarda).

Data d'actualització:  05.06.2018