• Imprimeix

Tinc més de 25 anys

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya. 

La seva matrícula es formalitza a Accesnet del 15 al 28 de febrer de 2017.