• Imprimeix

Calendari i horari

La prova d'accés es convoca una vegada a l'any. Recorda que disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la.

 

 

 

PROVA PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS 2018

Matrícula de la prova

Del 15 al 28 de febrer (tots dos inclosos)
Últim dia de pagament i lliurament de documentació 1 de març
Prova per a més grans de 25 anys (fase general) 14 d'abril
Prova per a més grans de 25 anys (fase específica) 21 d'abril
Publicació dels resultats de la prova 9 de maig
Sol.licitud de revisió de la prova Del 9 a l'11 de maig (tots dos inclosos)
Publicació resultats revisió 24 de maig
Lliurament certificats resultats 24 de maigProva per a més grans de 25 anys

 

14 d'abril: fase general

8.30-9.00 Comprovació de les dades dels candidats
9.00-10.30 Comentari de text
11.00-13.30 Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)
21 d'abril: fase específica
9.00-9.30 Comprovació de les dades dels candidats
9.30-12.30 Els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada

 

 

 

 

El lloc de realització de la prova d'accés s'indica en el full de matrícula.

El dia de la prova hauràs de presentar el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

Prova del tribunal especial: 27 d'abril de 2018


Horari

De 8.30 a 9.00 h: Comprovació de dades dels candidats.

De 9.00 a 10.30 h: Comentari de text.

D'11.00 a 13.30 h: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

De 15.00 a 18.00 h: Fase específica: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada.

Abans de la prova

Si en formalitzar la matrícula justifiques que tens:

  • Alguna discapacitat que t'impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitis alguna adaptació especial.
  • La impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts...

...podràs fer la prova en les condicions adaptades que et siguin més favorables, o bé en el tribunal especial i d'incidències.

Per poder acollir-te a aquesta opció, has de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les teves necessitats, juntament amb la resta de documentació, dins el termini establert per a la matrícula. La resolució et serà comunicada per correu electrònic.


El dia de la prova

Si per raons de força major, justificada amb els documents pertinents, no pots fer la prova en les dates i horaris previstos, podràs sol.licitar ser transferit al tribunal especial i d'incidències.

La sol·licitud i els justificants es pot presentar:

  • El mateix dissabte de la prova davant del president del tribunal.
  • El dilluns següent a l'examen a l'Oficina d'Accés a la Universitat.
Data d'actualització:  10.01.2018