• Imprimeix

Convocatòries i requisits

La prova d'accés per a més grans de 25 anys es convoca una vegada a l'any. Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar aquesta prova i pots presentar-te en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda, si compleixes els requisits. La qualificació obtinguda té validesa indefinida.

Convocatòria 2019: la prova per a més grans de 25 anys serà el dissabte 27 d'abril per a la fase general i el dissabte 4 de maig per a la fase específica.

Pots presentar-te a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys si reuneixes els requisits següents:

  • Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
  • No tenir superada la PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.
Data d'actualització:  13.12.2018