• Imprimeix

Estructura

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a la prova per a més grans de 25 anys i a la prova per a més grans de 45 anys. Així doncs, si t'examines de les dues proves d'accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.

La prova s'estructura en dues fases:

La fase general té com a objectiu determinar la teva maduresa i idoneïtat per cursar estudis universitaris, així com la teva capacitat de raonament, de comprensió i d'expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, a més del coneixement d'una llengua estrangera. La prova és igual per a tothom. 

Consta de quatre exàmens:

a. Comentari de text
b. Llengua catalana
c. Llengua castellana
d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

La fase específica té com a finalitat valorar les teves habilitats, capacitats i aptituds per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement al voltant de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

Està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau:

A. Arts i humanitats
B. Ciències
C. Ciències de la salut
D. Ciències socials i jurídiques
E. Enginyeria i arquitectura

Has d'escollir una de les cinc opcions. 

Aquesta fase consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés triada.

En funció de l'opció triada, tindràs preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. Pots consultar a quina branca de coneixement corresponen els diferents títols universitaris oficials de grau al cercador de graus i màsters universitaris

Opcions d'accés

Matèries

A) Arts i humanitats

Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura

B) Ciències

Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química

C) Ciències de la salut

Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química

D) Ciències socials i jurídiques

Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques

E) Enginyeria i arquitectura

Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

 

Si t'examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, t'hauràs examinat de més d'una opció i, per tant, tindràs preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés. Per exemple, si t'examines de física i matemàtiques tindràs preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E.

Data d'actualització:  10.01.2018