• Imprimeix

Matrícula

Si vols fer la prova d'accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya has de formalitzar la matrícula de la prova al portal d'accés a la universitat.

A la sol·licitud de matrícula, has d'especificar:

 • La universitat a la qual vols matricular-te a la prova d'accés.
 • La llengua estrangera de la qual vols examinar-te (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
 • L'opció d'accés: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la salut, Ciències socials i jurídiques o Enginyeria i arquitectura.
 • Les dues matèries vinculades amb l'opció d'accés de les quals vols examinar-te.
  (Mira l'apartat Reserva de qualificacions de fase en cas que vulguis fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior).

Recorda
La matrícula de la prova només serà vàlida si en formalitzes el pagament i presentes tota la documentació necessària dins el termini establert.

Les taxes a abonar per a la matrícula de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25, per a la convocatòria 2018, són:

  • Quota fixa per drets d'examen: 35,75 €
  • Quota de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys: 59,50€

   Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018 pendent d'aprovació

 

S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

Són subjecte d'exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Acreditació: targeta o certificat vigent del grau de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la CCAA corresponent, resolucions de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Els estudiants de 65 anys o més. Acreditació: document d'identitat.
 • Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills. Acreditació: certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents. Acreditació: sentència judicial.

 

El pagament s'ha de fer al portal d'accés a la universitat seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matricula.

Si vols accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i vols fer ús de totes dues vies, hauràs de matricular-te a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.

Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, l'hauràs de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus.

Data d'actualització:  16.02.2018