• Imprimeix

Filosofia

El temari és el següent: 

 1. La doctrina de les idees de Plató.
 2. La metafísica d'Aristòtil.
 3. Els corrents ètics de l'hel·lenisme.
 4. Platonisme i aristotelisme medievals.
 5. El naixement de la ciència moderna.
 6. La doctrina de l'Estat de Hobbes.
 7. La metafísica de Descartes.
 8. La crítica de la metafísica de Hume.
 9. El criticisme de Kant.
 10. L'idealisme alemany i la inversió marxista.
 11. L'utilitarisme de J. Bentham i J. S. Mill.
 12. La crítica a la raó: Schopenhauer, Nietzsche, Freud.
 13. Fenomenologia i existencialisme.
 14. La crítica a la modernitat: postmodernitat i modernitat crítica.

 

La prova consta de dues opcions, de les quals caldrà triar-ne una:

 1. Un comentari de text. Consistirà a respondre cinc preguntes: dues de comprensió [3,5 punts] i tres de raonament [6,5 punts].
 2. Desenvolupar un tema del programa. Consistirà a respondre cinc preguntes: dues sobre presentació i contextualització de la problemàtica filosòfica [3 punts], dues sobre les principals qüestions abordades i solucions aportades [5,5 punts] i una sobre l'actualitat del tema [1,5 punts].

. Cal que l’alumne desenvolupi allò que sap en relació a diversos corrents de pensament de la història de la filosofia. 

. Es valoraran els aspectes de comprensió, redacció, claredat en l’exposició i ordenació dels arguments, tenint en compte especialment el domini dels procediments.

. No es tracta de penalitzar allò que no ha contestat l’alumne (sempre que surtin les idees principals que de li demanen a la prova),  sinó de valorar la coherència i pertinència d’allò que ha redactat i exposat.

Data d'actualització:  20.10.2017