• Imprimeix

Història de l'art

 1. El món clàssic I

- Periodització de l'art grec: arcaic, clàssic i hel·lenístic.

 

 1. El món clàssic II

- Roma imperial.

 

 1. L'alta edat mitjana

- El romànic.

 

 1. La baixa edat mitjana

- Art gòtic.

 

 1. El Renaixement

- Quattrocento italià.

- Cinquecento italià.

- Manierisme i expansió del Renaixement.

 

 1. L'època del Barroc

- Arquitectura del segle XVII: Itàlia.

- Pintura barroca.

- Escultura barroca.

 

 1. De la Il·lustració al Modernisme

- Neoclassicisme.

- Romanticisme.

- Realisme.

- Impressionisme.

- Modernisme.

 

 1. Les primeres avantguardes

- Fauvisme.

- Expressionisme.

- Cubisme.

- Futurisme. 

 

 1. L'art d'entreguerres

- Dadaisme.

- Surrealisme.

- Abstracció.

- La Bauhaus.

- Arquitectura racionalista.

 

 1. De l'informalisme a la postmodernitat 

- Informalisme.

- Pop-art.

- Tendències artístiques a partir de la dècada dels 70: minimalisme, art conceptual i tendències postmodernes.

La prova consta de dues opcions, amb tres parts cadascuna. Cal triar entre aquestes dues opcions i completar les tres parts:

 1. Comentari d'una imatge d'art contemporani (temes 7, 8, 9 i 10) [4 punts].
 2. Comentari d'una imatge d'art antic, medieval o modern [4 punts].
 3. Quatre preguntes curtes de les parts del temari no incloses en l'apartat 2 [2 punts, 0,5 cada pregunta].
Data d'actualització:  23.10.2017