• Imprimeix

Tinc més de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya.

També poden, de forma simultània, presentar-se a la prova d'accés per a més grans de 25 anys. Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a la prova d'accés per a més grans de 25 anys i a la prova d'accés per a més grans de 45 anys.

La matrícula es formalitza a Accesnet, del 15 al 28 de febrer de 2017.