• Imprimeix

Tinc més de 45 anys

Si tens més de 45 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya i consta d'un examen i d'una entrevista personal.

També pots presentar-te a la prova d'accés per a més grans de 25 anys de forma simultània. Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a la prova d'accés per a més grans de 25 anys i a la prova d'accés per a més grans de 45 anys.

La matrícula es formalitza al portal d'accés a la universitat, del 15 al 28 de febrer de 2018.