• Imprimeix

Calendari i horari

PROVA PER A MÉS GRANS DE 45 ANYS 2019

Matrícula de la prova

Del 14 al 28 de febrer (pendent aprovació)
Últim dia de pagament i lliurament de documentació 1 de març (pendent aprovació)
Prova per a mès grans de 45 anys (fase general) 27 d'abril

 

Nota important:

Si superes la prova, hauràs de sol·licitar al portal d'accés a la universitat (durant els dies que estableixi el calendari de preinscripció universitària) el centre d’estudi on vulguis accedir. La universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i hora de l'entrevista.

 

Prova per a més grans de 45 anys

Dissabte 27 d’abril
8.30-9.00 Comprovació de les dades dels candidats
9.00-10.30 Comentari de text
11.00-13.00 Exàmens de llengua (catalana i castellana)

 

 

El lloc de realització de la prova d'accés s'indica en el full de matrícula. El dia de la prova, hauràs de presentar el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

Prova del tribunal especial:  10 de maig de 2019

Horari
De 8.30 a 9.00 h: Comprovació de dades dels candidats.
De 9.00 a 10.30 h: Comentari de text.
D'11.00 a 13.00 h: Exàmens de llengua (catalana i castellana).

Abans de la prova


Si en formalitzar la matrícula justifiques que tens:

  • Alguna discapacitat que t'impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitis alguna adaptació especial.
  • La impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts...

...podràs fer la prova en les condicions adaptades que et siguin més favorables, o bé en el tribunal especial.

Per acollir-te a aquesta opció, hauràs de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les teves necessitats, juntament amb la resta de documentació, dins el termini establert per a la matrícula. La resolució et serà comunicada per correu electrònic.

El dia de la prova


Els/les candidats/es que per raons de força major, justificada documentalment, no hagin pogut fer les proves en les dates i horaris previstos, podran sol·licitar ser transferits al tribunal especial i d'incidències.

Aquesta sol·licitud es pot presentar:

 

Data d'actualització:  22.10.2018