• Imprimeix

Calendari i horari

PROVA PER A MÉS GRANS DE 45 ANYS 2018

Matrícula de la prova

Del 14 al 28 de febrer (tots dos inclosos)
Últim dia de pagament i lliurament de documentació 1 de març
Prova per a mès grans de 45 anys (fase general) 14 d'abril
Publicació del resultat de la prova 9 de maig
Sol·licitud de revisió de la prova Del 9 a l'11 de maig (tots dos inclosos)
Publicació resultats revisió 24 de maig
Lliurament certificats resultats 24 de maig

 

Nota important:

Si superes la prova, hauràs de sol·licitar al portal Accesnet (durant els dies que estableixi el calendari de preinscripció universitària) el centre d’estudi on vulguis accedir. La universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i hora de l'entrevista.

 

 El dia de la prova, hauràs de presentar el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

Prova per a més grans de 45 anys

Dissabte 14 d’abril
8.30-9.00 Comprovació de les dades dels candidats
9.00-10.30 Comentari de text
11.00-13.00 Exàmens de llengua (catalana i castellana)

El lloc de realització de la prova d'accés s'indica en el full de matrícula.

 

 

El lloc de realització de la prova d'accés s'indica en el full de matrícula. El dia de la prova, hauràs de presentar el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

Prova del tribunal especial: 27 d'abril de 2018

Horari
De 8.30 a 9.00 h: Comprovació de dades dels candidats.
De 9.00 a 10.30 h: Comentari de text.
D'11.00 a 13.00 h: Exàmens de llengua (catalana i castellana).

Abans de la prova


Si en formalitzar la matrícula justifiques que tens:

  • Alguna discapacitat que t'impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitis alguna adaptació especial.
  • La impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts...

...podràs fer la prova en les condicions adaptades que et siguin més favorables, o bé en el tribunal especial.

Per acollir-te a aquesta opció, hauràs de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les teves necessitats, juntament amb la resta de documentació, dins el termini establert per a la matrícula. La resolució et serà comunicada per correu electrònic.

El dia de la prova


Els/les candidats/es que per raons de força major, justificada documentalment, no hagin pogut fer les proves en les dates i horaris previstos, podran sol·licitar ser transferits al tribunal especial i d'incidències.

Aquesta sol·licitud es pot presentar:

 

Data d'actualització:  10.01.2018