• Imprimeix

Matrícula

Si vols fer les proves d'accés per a més grans de 45 anys o únicament presentar-te a l'entrevista personal de les proves d'accés per a més grans de 45 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya has de formalitzar la matrícula de les proves per Internet a portal d'accés a la universitat.

A la sol·licitud de matrícula per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, has d'especificar la universitat on vols matricular-te a les proves d'accés.
 

Recorda:

Si vols accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i si vols fer ús de totes dues vies, hauràs de matricular-te a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.

La matrícula de les proves només serà vàlida si en fas el pagament i presentes tota la documentació necessària dins el termini establert.

Si vols accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i vols fer ús de totes dues vies, hauràs de matricular-te a les dues proves i abonar les taxes corresponents de totes dues matrícules.

Les taxes a abonar per a la matrícula de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, per a la convocatòria 2018, són: 

  • Quota fixa per drets d'examen: 35,75 €
  • Quota de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys: 59,50 €

   Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018 pendent d'aprovació

 

S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Cal acreditar-ho amb la targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

Són subjecte d'exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.
 • Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Acreditació: targeta o certificat vigent del grau de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan de la CCAA corresponent, resolucions de pensionistes SS o Classes Passives.
 • Els estudiants de 65 anys o més. Acreditació: document d'identitat.
 • Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills. Acreditació: certificació corresponent del Ministeri d'Interior.
 • Les víctimes de violència de gènere i els seus fills dependents. Acreditació: sentència judicial.

El pagament s'ha de fer al portal d'accés a la universitat seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matrícula.

 

Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus.

Data d'actualització:  16.02.2018