• Imprimeix

Qualificació

  • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
  • És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final.
  • La qualificació final de les proves s'obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren les proves (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a 4 punts.
  • Superes les proves d'accés quan obtens un mínim de 5 punts a la qualificació final.
  • Un cop superades les proves d'accés, podràs presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
  • Per a poder ser admès a la universitat per la via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar les proves d'accés, fer una entrevista personal, amb resolució d'APTE. 

 

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes a partir del 9 de maig de 2018 al portal d'accés a la universitat. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV), al portal d'accés a la universitat, a partir del 14 de maig.

Si has sol·licitat revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 24 de maig i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al portal d'accés a la universitat.

Si vas examinar-te en convocatòries anteriors i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de les proves hauràs de contactar amb l'oficina de Gestió acadèmica de la universitat on et vas examinar.

Pots demanar una revisió de les qualificacions al portal d'accés a la universitat, Del 9 a l'11 de maig de 2018 (tots dos inclosos). Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un/a professor/a de la matèria diferent de qui va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica de totes dues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant poden ser més baixes o més altes que les atorgades inicialment.

Si has demanat revisió de les qualificacions i desitges visualitzar els exàmens podràs fer la corresponent sol·licitud entre el 24 i el 28 de maig a l' Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seus. En aquest cas, has de tenir en compte que només demanes cita per veure els exàmens i que en cap cas es parlarà sobre els criteris de correcció ni es modificarà la teva nota.

La visualització dels exàmens tindrà lloc el dia 29 de maig de 2018.

Data d'actualització:  16.02.2018