• Imprimeix

Convalidació de crèdits de CFGS

Alumnes que estiguin en possessió del títol acadèmic de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny i de tècnic esportiu superior:

  • certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu cursat, emès pel centre acadèmic corresponent, amb 3 decimals, signat pel secretari i el director i amb el segell del centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

Alumnes titulats de formació professional de segon grau (FP2):

  • certificat de les notes d'FP2 emès per l'institut públic al qual pertany el seu centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

Graduats en arts aplicades i oficis artístics (AAiOA):

  • certificat oficial de notes emès per l'Escola Oficial. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

Titulats de mòdul professional 3 (MP3):

  • certificat oficial de les notes del mòdul professional emès per l'institut públic al qual pertany el seu centre. En el cas que l'alumne s'hagi presentat a la fase específica de les PAU, cal lliurar la targeta de les PAU amb les qualificacions.

Perits mercantils (equiparats a titulats de formació professional de 2n grau, branca administrativa i comercial):

  • certificat oficial de les notes de tots els cursos (Ordre del 27 de gener de 1983).

Mestres industrials, que hagin superat les proves de revàlida:

  • certificat oficial de notes (Ordre de 13 de setembre de 1974).

Comandaments intermedis:

  • certificat oficial de notes dels estudis de comandaments intermedis emès per un institut públic i el títol d'FP2 (Reial decret 1690/1980, de 18 de juliol).

Sergents de l'escala de suboficials de la Guàrdia Civil:

  • certificat oficial de notes (RD 313/2006, de 17 de març).

 

Important:

Els alumnes que accedeixen a uns estudis de grau amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) poden convalidar crèdits ECTS a les universitats de Catalunya. La informació sobre les convalidacions de crèdits de CFGS es pot trobar al següent cercador. Heu de cercar l’estudi que voleu cursar i la universitat on el voleu cursar i trobareu la informació.

Per als estudis de grau de doble titulació (simultaneïtat d’estudis), es pot consultar la taula de Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat).

Cal que l'alumne faci arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus original i fotocòpia de la documentació requerida en cadascun dels casos anteriors, si la lliura personalment, o bé fotocòpia compulsada si la fa arribar per correu, juntament amb una còpia impresa de la preinscripció. No s’acceptarà documentació enviada per correu electrònic.

Cal que al certificat oficial que es presenti consti una qualificació final amb tres decimals, signat pel director, secretari i amb segell del centre.

Destaquem

Ponderacions
Data d'actualització:  03.03.2017