• Imprimeix

Documentació que cal lliurar

Per inscriure's a la fase específica de les proves, els estudiants  de cicles formatius de grau superior (CFGS) hauran de presentar un certificat del centre(original o còpia compulsada) on es faci constar:

  • Per als estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS* durant el curs actual, la superació de tots els mòduls del cicle, llevat de :
    • els mòduls de formació en centres de treball i, si s'escau, el mòdul de projecte, pels estudiants de CFGS de FP;
    • els mòduls de formació pràctica en empreses, estudi i tallers; i el mòdul de projecte, pels estudiants d'APD;
    • els mòduls de formació pràctica i de projecte final, pels estudiants de TES


Per a aquests estudiants, el certificat serà lliurat pel seu centre, i tindrà validesa només per a les PAU. No servirà per acreditar l'accés a la universitat en el procés de preinscripció universitària.   

  • Per als titulats tècnics superiors o equivalents *, la finalització dels estudis amb la qualificació mitjana obtinguda.

* Els estudiants que estiguin en possessió del títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior o equivalents procedents de sistemes educatius estrangers o bé procedents de sistemes educatius estrangers o bé procedents del sistema educatiu espanyol que es trobin en empreses a l'estranger (beca Erasmus) o centres homologats pel govern d'Espanya, podran realitzar la prova a la UNED o a través de les universitats públiques catalanes (Accesnet).

Aquests certificats (i si és necessari, la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes), s'hauran de lliurar fins a l'1 de juny per a la convocatòria de juny, i fins al 25 de juliol per a la convocatòria de setembre, tenint en compte les alternatives següents:

a) En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus.

b) Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC.

Data d'actualització:  20.04.2017