• Imprimeix

Qui pot fer fase específica?

Els estudiants que comptin amb títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior o equivalents poden accedir a ensenyaments universitaris de grau. Poden formalitzar la preinscripció universitària, a Internet a la pàgina portal d'accés a la universitat 

Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Si volen millorar aquesta nota poden presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU.

La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d'avaluació i models d'exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es pot consultar en aquest mateix canal dina l'apartat PAU 

Data d'actualització:  26.02.2018