• Imprimeix

Sóc estudiant amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials

Si ets un estudiant amb discapacitat o amb necessitats educatives especials i vols fer les proves d'accés a la universitat has de saber que per a la convocatòria de juny s'estableix un Tribunal especial i d'incidències per a aquelles persones que necessitin una atenció especial i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, un Tribunal ordinari específic per als estudiants amb dislèxia i un Tribunal TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge per estudiants amb aquests trastorns d’aprenentatge. Per participar en un d'aquests tribunals caldrà que justifiquis documentalment la teva discapacitat o les teves necessitats educatives especials a l' Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus.

En cas que vulguis fer la preinscripció universitària has de saber que si tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens reservat un 5% de les places a tots els estudis de grau. Cal que presentis a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, dins del termini de preinscripció universitària, el certificat de l'organisme competent on ho acrediti.

Si tens un grau de discapacitat igual o superior al 33% tindràs dret a l'exempció total de taxes (matrícula gratuïta) de la matrícula de les proves d’accés a la universitat i de la matrícula universitària.

Data d'actualització:  16.02.2018