• Imprimeix

Sóc estudiant de fora de Catalunya i/o estranger i vull venir a estudiar

Per sol·licitar l'admissió a les universitats públiques catalanes o la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya has de fer la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat. Si fas la preinscripció universitària, has de lliurar la documentació dels estudis que has cursat a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus. Aquesta documentació l'has de lliurar dins del termini establert al calendari de preinscripció.

Has de tenir en compte que, si vols accedir a un estudi amb prova d'aptitud personal (PAP), has de fer la matrícula i presentar-te a la prova durant el mes de juny.

És important que t'informis sobre els estudis universitaris que s'imparteixen a les universitats catalanes; conèixer en què consisteixen, com s'estructuren, on s'imparteixen, les notes de tall dels últims anys i quines són les sortides professionals, així com dels centres d'estudis que s'oferiran a la preinscripció.

Estudiants amb el batxillerat internacional o amb el batxillerat europeu i estudiants procedents de sistemes educatius de la Unió Europea o d’altres estats amb règim de reciprocitat*, sempre que compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Països i sistemes educatius*:
Alemanya, Andorra, Àustria, Batxillerat Europeu, Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

 

La preinscripció universitària s’ha de tramitar al portal d’accés a la universitat.

Tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària, es troba a l’apartat de Preinscripció.

La nota d’accés és la que consta a l’acreditació UNEDasiss. Aquesta qualificació és entre 5 i 10 punts.

Per millorar la nota d’accés i calcular la nota d’admissió hi ha 2 opcions:

a) L’estudiant s’examina de matèries de fase específica/voluntària de l’EBAU/PAU a qualsevol universitat de l’Estat i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes. En el cas de fer-les en una universitat catalana, la matrícula per a aquestes proves es pot consultar al calendari

b) L’estudiant s’examina de matèries de les proves de competències específiques (PCE) de la UNEDasiss i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes, sempre i quan aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.

 

La informació sobre les matèries que ponderen per millorar la nota d’accés a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es pot consultar a la taula de ponderacions.

No es té en compte cap matèria cursada a batxillerat i reconeguda a l’acreditació UNEDasiss.

Per a l’admissió a la universitat, cal disposar de l’homologació definitiva del títol de batxillerat. No es pot accedir amb el volant d’inscripció condicional.

No s’assignarà plaça fins que no es disposi de l’homologació definitiva del batxillerat però es pot fer la preinscripció universitària al portal d’accés a la universitat.

La preinscripció universitària s’ha de tramitar al portal d’accés a la universitat.

Tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària, es troba a l’apartat de Preinscripció.

Per accedir a la universitat hi ha quatre possibles vies:

 1. Prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat – EBAU / Prova d’accés a la universitat – PAU  (qualsevol universitat)

 

- Fase general/obligatòria. La nota d’accés es calcula amb la nota mitjana de batxillerat de l’homologació (NMB) i amb la qualificació de la fase general/obligatòria (QFG):

0,6*NMB (homologació) + 0,4*QFG. Aquesta qualificació és entre 5 i 10 punts.

- Fase específica/voluntària. La nota d’admissió es calcula amb les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. La matèria comuna d’opció de la fase general/obligatòria, si és de les convocatòries de PAU de 2017 o de 2018, també es tindrà en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació d’aquesta matèria sigui de 5 punts o superior.

En el cas de fer-les en una universitat catalana, tota la informació de les proves d’accés a la universitat es pot trobar en aquest enllaç.

 

 1. Prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat (EBAU – UNED)

 

 1. Cal fer obligatòriament les proves de competències específiques (PCE) de la UNEDasiss de les següents matèries (fase general/obligatòria):

 

- Tres matèries troncals: Història d’Espanya, Llengua Espanyola i Literatura, i idioma (Anglès o Francès).

- Una matèria troncal de modalitat: a triar entre Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de les Arts.

 1. La nota d’accés es calcula amb la nota mitjana de batxillerat de l’homologació (NMB) i amb la qualificació de la fase general/obligatòria (QFG):

  0,6*NMB (homologació) + 0,4*QFG. Aquesta qualificació és entre 5 i 10 punts.

  La qualificació de la fase general/obligatòria ha de ser igual o superior a 4 punts perquè pugui fer mitjana amb la nota de batxillerat. La nota d’accés ha de ser igual o superior a 5 punts. 

 2. Voluntàriament, per millorar la nota d’accés i calcular la nota d’admissió hi ha 2 opcions:

 

- Examinar-se d’un màxim de dues matèries troncals d’opció de les proves de competències específiques de la UNEDasiss. Es tindran en compte per al càlcul de la nota d’admissió sempre i quan aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.


- Examinar-se de matèries la fase específica/voluntària de l’EBAU/PAU a qualsevol universitat espanyola. En cas de fer-les en una universitat catalana, tota la informació de les proves d’accés a la universitat es pot trobar en aquest enllaç.

La nota d’admissió es calcula amb les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica/voluntària que, un cop ponderades, donin les notes més altes. La matèria troncal de modalitat / matèria comuna d’opció de la fase general/obligatòria, si és de la convocatòria de 2018, també es té en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació d’aquesta matèria sigui de 5 punts o superior.

La informació sobre les matèries que ponderen per millorar la nota d’accés a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es pot consultar a la taula de ponderacions.

 

 1. Acreditacions de la UNEDasiss emeses l’any 2017. Proves de competències específiques (PCE).

La nota d’accés és la que consta a l’acreditació UNEDasiss de la convocatòria 2017. La nota d’accés és fins a 10 punts. Per accedir a les universitats catalanes, l’estudiant ha d’haver superat (5 punts o més), com a mínim, dues matèries de les quatre a les que es va presentar.

Voluntàriament, per millorar la nota d’accés i calcular la nota d’admissió hi ha 2 opcions:

 

- Examinar-se de les proves de competències específiques de la UNEDasiss de l’any 2018. Es tindran en compte per calcular la nota d’admissió les dues millors qualificacions de les matèries superades que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Es tindran en compte per al càlcul sempre i quan aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.


- Examinar-se de la fase específica/voluntària de l’EBAU/PAU a qualsevol universitat espanyola. Convocatòries 2017 o 2018. Es tindran en compte per calcular la nota d’admissió les dues millors qualificacions de les matèries superades que, un cop ponderades, donin les notes més altes. En cas de fer-les en una universitat catalana, tota la informació de les proves d’accés a la universitat es pot trobar en aquest enllaç.

La informació sobre les matèries que ponderen per millorar la nota d’accés a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es pot consultar a la taula de ponderacions.

 

 1. Sense cap prova d'accés per a estudiants de sistemes educatius de fora de la UE

La nota d’accés és la qualificació que consta a l’homologació del títol de batxillerat. En aquest últim supòsit seran els últims a l’ordre d’assignació de places en la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària. No podran fer la preinscripció universitària a la convocatòria de juny.

Per accedir a estudis universitaris de les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, has de formalitzar la preinscripció universitària en els terminis establerts al portal d'accés a la universitat.

Per fer la preinscripció has de presentar l’acreditació dels estudis previs:

 • Per millorar la qualificació de la nota d’accés, com a màxim 4 punts, hi ha dues opcions:
  • Fer matèries de fase específica de la prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) a qualsevol universitat de l’estat espanyol. En el cas de Catalunya la matrícula per a aquestes proves es pot consultar al calendari. Més informació.
  • Fer les PCE (proves de competències específiques) de la UNED.

Trobaràs informació sobre les matèries que ponderen per millorar les notes per a l’admissió a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya a la taula de ponderacions.

Si disposes d’estudis universitaris iniciats a l’estranger però no els has finalitzat, en cas de voler continuar-los en una universitat catalana, has de dirigir-te a la facultat o escola universitària on es cursin els mateixos estudis o similars, per tal de tramitar la convalidació parcial de crèdits. 

Si et convaliden 30 o més crèdits ECTS, has de sol·licitar la matrícula directament en el centre universitari i caldrà que obtinguis l’acceptació expressa de la universitat; per tant, no has de realitzar la preinscripció universitària.

Si et convaliden menys de 30 crèdits ECTS (de 1 a 29), has de formalitzar la sol·licitud de preinscripció universitària. Únicament podràs demanar el centre que t’hagi concedit la convalidació i se t’adjudicarà una nota d’accés de 5,000 punts.

La preinscripció universitària es formalitza per Internet, al portal d'accés a la universitat, en les dates establertes al calendari.

Trobareu les dades de contacte de les diferents facultats a l’enllaç: http://universitats.gencat.cat

Si disposes d’estudis universitaris finalitzats a l’estranger, has de posar-te en contacte amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o amb la Delegació del Govern a Catalunya per sol·licitar l’homologació d’aquests estudis. Les dades de contacte són:

Delegació del Govern a Catalunya

Àrea Funcional d’Alta Inspecció d’Educació
Carrer de Bergara, 12, 1a
08002 Barcelona
Tel. 935 209 603
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 17.30 h.

El SARU (Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari) et pot assessorar sobre els tràmits necessaris per homologar el teu títol. Les dades de contacte són:

Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)

Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Horari d’atenció:
Dilluns i dimecres de 9.00 a 15.00 h
Dimarts i Dijous de 9.00 a 17.00 h
Divendres de 9.00 a 14.00 h
A l’agost i setembre, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h.
Tel. 935 526 989

Correu electrònic: saru@gencat.cat

Amb l’homologació concedida podràs accedir a la universitat per la via de titulats universitaris i se t’adjudicarà una qualificació de 5,000 punts. Si vols obtenir l’equivalència a l’escala espanyola de la teva nota mitjana, hauràs de dirigir-te a la web de l'ANECA.

Hauràs de formalitzar la preinscripció universitària per Internet, al portal d'accés a la universitat, en les dates establertes al calendari.

Data d'actualització:  17.10.2018