• Imprimir

Resultados estadísticos de la prueba de acceso a la universidad PAU

 

PAU juny 2016 PAU setembre 2016
  HOMES DONES TOTAL
Matriculats 11.542  15.521  27.063 
Presentats 11.494  15.443  26.937 
Aprovats 11.214  14.954  26.168 
% Aprovats/Presentats 97.56%  96.83%  97.15% 
Mitjana Expedient (Aprovats) 7,11  7,43  7,30 
Mitjana PAU (Aprovats) 6,618  6,659  6,641 
Mitjana Accés (Aprovats) 6,916  7,122  7,034 
  HOMES DONES TOTAL
Matriculats 1.790  1.870  3.660 
Presentats 1.692  1.745  3.437 
Aprovats 1.171  1.129  2.300 
% Aprovats/Presentats 69,21%  64,70%  66,92% 
Mitjana Expedient (Aprovats) 5,95  6,24  6,09 
Mitjana PAU (Aprovats) 5,264  5,294  5,279 
Mitjana Accés (Aprovats) 5,673  5,862  5,766 

 

Barcelona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 31.615  --- 26.514  83,87% 
PAU 24.163  23.669  22.345  94,29% 
matrícula ordinària 19.711  19.656  19.197  97,66% 
rep. suspesos 410  380  291  76,58% 
rep. mill. nota 246  234  210  89,74% 
2n Batx. estranger 23  22  31,82% 
Batx. Nomes Fase Específica 1.415  1.295  1.122  86,64% 
Cicles formatius (CFGS) 2.358  2.112  1.518  71,88% 
Girona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 3.628  --- 3.065  84,48% 
PAU 2.818  2.784  2.664  95,69% 
matrícula ordinària 2.452  2.449  2.404  98,16% 
rep. suspesos 44  42  29  69,05% 
rep. mill. nota 26  22  21  95,45% 
2n Batx. estranger 0,00% 
Batx. Nomes Fase Específica 146  134  117  87,31% 
Cicles formatius (CFGS) 150  137  93  67,88% 
Lleida 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 2.276  --- 1.979  86,95% 
PAU 1.732  1.704  1.624  95,31% 
matrícula ordinària 1.515  1.513  1.485  98,15% 
rep. suspesos 27  26  16  61,54% 
rep. mill. nota 24  23  21  91,30% 
2n Batx. estranger 0,00% 
Batx. Nomes Fase Específica 81  69  60  86,96% 
Cicles formatius (CFGS) 85  73  42  57,53% 
Tarragona 
  Matriculats Presentats Aprovats %
Batxillerat 4.019  --- 3.341  83,13% 
PAU 2.941  2.878  2.690  93,47% 
matrícula ordinària 2.492  2.481  2.417  97,42% 
rep. suspesos 49  45  33  73,33% 
rep. mill. nota 41  41  36  87,80% 
2n Batx. estranger 33,33% 
Batx. Nomes Fase Específica 137  119  94  78,99% 
Cicles formatius (CFGS) 219  189  109  57,67% 

 Estudiants aptes per ser assignats a la Universitat

 

MATÈRIES 2012 2013 2014 2015 2016
Llengua catalana i Literatura 6,12 6,17 6,23 6,35 6,09 
Llengua castellana i Literatura 6,38 6,23 6,53 6,42 6,17 
Anglès 6,00 6,09 6,28  7,10 7,34 
Francès 7,78 7,71 7,95 7,89 7,60 
Alemany 8,50 7,35 8,41 8,43 9,01 
Italià 6,11 5,55 5,92 5,99 5,65 
Història 6,57 6,53 6,56 6,66 6,75 
Història de la Filosofia 5,93  6,25  6,32  6,21  6,50 
Anàlisi musical 6,45 6,67 5,70 6,95 6.45 
Biologia 6,57 6,33 6,46 6,37 6.37 
Ciències de la terra i medi ambient 5,41 5,80 6,09 5,39 6,54 
Cultura audiovisual 7,07 6,50 7,27 6,06 6,69 
Dibuix artístic 6,13 6,33 6,93 6,53 6,88 
Dibuix tècnic 6,73 5,01 5,60 5,67 6,36 
Disseny 6,49 6,44 6,49 6,43 6,45 
Economia de l'empresa 5,96 5,78 6,64 6,08 5,15 
Electrotècnia 6,10 5,07 4,61 5,63 4,70 
Física 5,51 6,00 5,14 5,87 5,24 
Geografia 6,45 6,21 5,74 6,29 6,31 
Grec 7,20 6,14 6,96 7,00 7,47 
Història de l'art 6,51 6,35 5,98 5,94 5,81 
Literatura castellana 6,41 5,93 6,51 6,68 6,53 
Literatura catalana 6,29 6,65 6,36 6,20 6,31 
Llatí 5,98 6,15 5,65 5,78 6,78 
Matemàtiques 5,42 5,27 4,00 6,13 6,53 
Matemàtiques aplicades CC.SS. 5,42 5,62 6,22 6,83 6,04 
Química 6,02 5,29 5,76 6,75 5,87 
Tecnologia industrial 6,69 6,20 7,32 6,75 6,82 

 

PAU 2016. Estudiants aptes per ser assignats a la Universitat 

 

  TOTAL
2016
Avaluades en
fase general
 Avaluades en
fase específica
MATÈRIES   Alumnes
de batxillerat
Alumnes
de batxillerat
Alumnes
de CFGS
TOTAL
fase específica
Llengua catalana i Literatura 6,09 6,09      
Llengua castellana i Literatura 6,17 6,17      
Anglès 7,34 7,34      
Francès 7,60 7,60      
Alemany 9,01 9,01      
Italià 5,65 5,65      
Història 6,75 6,75      
Història de la Filosofia 6,50 6,50      
Anàlisi musical 6,45 6,79 6,00 4,59 5,87
Biologia 6,37 6,35 6,54 5,32 6,38
Ciències de la terra i medi ambient 6,54 6,94 6,51 5,35 6,14
Cultura audiovisual 6,69 6,74 6,64 6,71 6,65
Dibuix artístic 6,88 6,92 6,87 6,68 6,85
Dibuix tècnic 6,36 6,74 6,26 2,79 6,23
Disseny 6,45 6,41 6,48 6,17 6,46
Economia de l'empresa 5,15 5,03 5,25 4,30 5,18
Electrotècnia 4,70 5,05 4,66 4,11 4,63
Física 5,24 4,96 5,31 2,75 5,28
Geografia 6,31 6,42 6,24 5,86 6,16
Grec 7,47 7,52 7,46 5,00 7,43
Història de l'art 5,81 6,08 5,60 4,74 5,54
Literatura castellana 6,53 6,52 6,61 5,36 6,53
Literatura catalana 6,31 6,40 6,33 4,70 6,27
Llatí 6,78 6,87 6,74 5,28 6,72
Matemàtiques 6,53 6,56 6,59 3,65 6,53
Matemàtiques aplicades CC.SS. 6,04 6,71 5,36 3,44 5,31
Química 6,87 5,66 6,02 4,26 5,90
Tecnologia industrial 6,82 7,08 6,63 5,65 6,60

 

2n Batxillerat
  Matriculats Aprovats % Aprovats
Juny 12 39.961  32.400  81,08% 
Juny 13 40.673  33.120  81,43% 
Juny 14 41.289  34.103  82,60% 
Juny 15 41.361  34.606  83,67% 
Juny 16 41.538  34.899  84,02% 

 

 

PAU (Alumnes matrícula ordinària)
  Matriculats Presentats Aprovats % Apr/Pres
Juny 12 24.605  24.573  23.606  96,06% 
Juny 13 24.752  24.728  23.699  95,84% 
Juny 14 25.557  25.515  24.554  96,23% 
Juny 15 25.908  25.863  25.240  97,59% 
Juny 16 26.170  26.099  25.503  97,72% 
Fecha de actualización:  03.03.2017